Producten

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Microsoft Producten

Microsoft Windows-afbeelding

Aan de slag

Welkom bij Aan de slag voor Microsoft® Windows® Small Business Server 2003. Met behulp van deze handleiding kunt u de installatie van Windows Small Business Server 2003 met goed gevolg voltooien.

Gebruik van deze handleiding

In de volgende hoofdstukken vindt u informatie over het installeren van Windows Small Business Server 2003:

Hoofdstuk 1, "Inleiding" Wat zit er in de verpakking ?

In hoofdstuk 2, "Voordat u begint" vindt u de details voor de handelingen die moeten worden uitgevoerd voordat u begint met Setup. Deze handelingen zijn tevens vermeld op de poster Quick Start.

In hoofdstuk 3A, "Nieuwe installatie" vindt u de stapsgewijze instructies voor het installeren van Windows Small Business Server 2003 op systemen waarop geen eerder besturingssysteem aanwezig is. U kunt deze instructies tevens gebruiken als u Windows Small Business Server 2003 installeert op een computer met een besturingssysteem waarvoor geen upgrade wordt ondersteund.

In hoofdstuk 3B, "Een upgrade uitvoeren op Small Business Server 2000" vindt u de stapsgewijze instructies voor het vervangen van Small Business Server 2000 door Windows Small Business Server 2003 op dezelfde computer, waarbij de gegevens en instellingen behouden blijven.

In hoofdstuk 3C, " Een upgrade uitvoeren op Windows 2000 Server of Windows Server 2003" vindt u de stapsgewijze instructies voor het vervangen van Windows 2000 Server of Windows Server™ 2003 door Windows Small Business Server 2003 op dezelfde computer, waarbij de gegevens en instellingen behouden blijven.

Hoofdstuk 4, "De server beheren en controleren" bevat informatie over het beheer van de server.

Bijlage A, "Overige informatie," bevat informatie die u nodig kunt hebben om Setup met goed gevolg uit te voeren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld het aanschaffen van extra licenties voor clienttoegang (client access licenses oftewel CAL’s) of het kiezen van een internetprovider.

In bijlage B, "Over uw netwerk" worden de basisnetwerkbegrippen uitgelegd die betrekking hebben op het netwerk van kleine en middelgrote bedrijven en de verschillende typen internetverbindingen die kunnen worden geconfigureerd met de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren.

In bijlage C, "Instellingen van netwerkconfiguratie" vindt u informatie over het configureren van een bestaand firewall- of DHCP-serverapparaat op het netwerk voor Windows Small Business Server 2003, wanneer het apparaat geen ondersteuning biedt voor configuratie via Universal Plug and Play (UPnP).

In bijlage D, "Standaardinstellingen" vindt u details over de manier waarop Windows Small Business Server Setup het besturingssysteem en de toepassingen configureert voor de behoeften van een klein of middelgroot bedrijf.

Bijlage E, "Back-ups maken van uw server" biedt informatie over de geïntegreerde back-upoplossing van Windows Small Business Server 2003 en de stapsgewijze instructies voor het maken van een back-up van uw server.

In bijlage F, "De server herstellen" vindt u de stapsgewijze instructies voor het terugzetten van de serverback-up.

In bijlage G, "Toegankelijkheid voor mindervaliden" kunt u meer lezen over de toegankelijkheidsfuncties in Windows Server 2003-producten en wordt aangegeven waar u andere producten en informatie met betrekking tot toegankelijkheid kunt vinden.Als u een servermigratie voltooit om een eerdere versie van Small Business Server bij te werken of om Microsoft® Windows® NT 4.0 te vervangen op een nieuwe computer, raadpleegt u de volgende stapsgewijze instructies.

Zie de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16414) voor informatie over migraties van Small Business Server 2000.

Zie de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16415) voor informatie over migraties van Small Business Server 4.5.

Zie de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16416) voor informatie over migraties van Small Business Server 4.0.

Terug naar begin


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright © 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.