Hoofdstuk 3C

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Hoofdstuk 3C

Microsoft Windows-afbeelding

Een upgrade uitvoeren op Windows 2000 Server of Windows Server 2003

Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een upgrade van een bestaande computer met Microsoft® Windows® 2000 Server of Windows Server™ 2003 naar Windows Small Business Server 2003.

Stappen voor het voltooien van een upgrade

Setup begeleidt u bij de volgende vier stappen:

 • Een upgrade uitvoeren op het besturingssysteem.

 • Het besturingssysteem configureren op basis van de behoeften van uw kleine of middelgrote bedrijf.

 • Serverhulpprogramma's en -toepassingen installeren.

 • De Takenlijst voltooien die wordt weergegeven aan het eind van Setup.

Setup vult standaardwaarden in die gelden voor de meeste kleine en middelgrote bedrijven. Het is raadzaam deze waarden over te nemen. Als u daarentegen een standaardwaarde wilt wijzigen, kunt u op Meer informatie klikken.

Voordat u begint met de upgrade

Voer de volgende stappen uit voordat u begint met de upgrade.

  Opmerking

 • Naast de hieronder vermelde items gelden verschillende vereisten voor het uitvoeren van een upgrade van Windows 2000 Server of Windows Server 2003 die bij de volgende stap automatisch worden gecontroleerd door Setup. Zie het technische document "Windows Small Business Server 2003 Setup Requirements" op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=16548) voor meer informatie over deze Setup-vereisten voor het uitvoeren van een upgrade naar Windows Small Business Server 2003.

 1. Bereid uw vaste schijf voor door Schijfopruiming en Schijfdefragmentatie uit te voeren.

  U start Schijfopruiming als volgt: klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens cleanmgr.exe.

  U start Schijfdefragmentatie als volgt: klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens Dfrg.exe.

 2. Controleer de hardwarevereisten om u ervan te verzekeren dat uw computer zeker voldoet aan de minimale vereisten. Door te voldoen aan de aanbevolen hardwarevereisten bent u echter verzekerd van betere systeemprestaties voor uw computer. Zie bijlage A, "Overige informatie", als u de hardwarevereisten wilt doornemen voor Windows Small Business Server 2003.

 3. Controleer of op de vaste schijf ten minste 1,5 gigabyte (GB) vrije schijfruimte beschikbaar is. Deze ruimte wordt tijdelijk gebruikt door Setup.

 4. Als u Windows 2000 Server uitvoert, moet u controleren of de stuurprogramma's voor hardware en de bestaande software worden ondersteund. Tijdens de installatie controleert Setup automatisch de hardware en meldt eventuele potentiële conflicten. Raadpleeg de Windows Server-catalogus op de Microsoft-website (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server/) om te controleren of de hardware en bestaande toepassingen van uw computer compatibel zijn met Windows Small Business Server 2003.

    Belangrijk

  • Zorg dat u beschikt over bijgewerkte stuurprogramma's voor uw hardwareapparaten en het meest recente BIOS (basic input/output system). Deze zaken zijn verkrijgbaar via de leveranciers van uw apparatuur. Als u een hardwarestuurprogramma hebt dat niet wordt vermeld in de Windows-catalogus of waarvoor de systeemcompatibiliteitscontrole aangeeft dat het niet wordt ondersteund, en de fabrikant heeft geen stuurprogrammabestand geleverd dat geschikt is voor Windows Server 2003, moet u contact opnemen met uw hardwareleverancier voordat u Setup uitvoert.

  Een andere manier om te controleren of hardwarestuurprogramma's en bestaande software worden ondersteund is door te klikken op Systeemcompatibiliteit controleren op de Autorun-pagina van Cd1 of de dvd (indien geleverd) van Windows Small Business Server 2003.

  Het wordt aanbevolen te controleren op systeemcompatibiliteit met toepassingen van derden, zoals bedrijfsspecifieke toepassingen. Als u bij het controleren van de systeemcompatibiliteit ziet dat er problemen zijn met betrekking tot het besturingssysteem of de installatie, wordt het aanbevolen te wachten met het ondernemen van actie. Setup controleert automatisch of aan de besturingssysteem- en upgradevereisten wordt voldaan. Zie het technische document "Windows Small Business Server 2003 Setup Requirements" op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=16548) voor een lijst met de Setup-vereisten.

 5. Verzamel vereiste gegevens voor de verbinding met internet. Hierbij horen de instellingen voor het verbinden van de server met intranet en voor het verzenden en ontvangen van e-mail via internet. Daarna bent u klaar om als laatste onderdeel van Setup de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren uit te voeren die deel uitmaakt van de Takenlijst. Zie het gedeelte "Vereiste gegevens voor verbinding met internet" in bijlage A.

 6. Het wordt aanbevolen dat u op de dag of avond voordat u begint met de upgrade een viruscontrole uitvoert van alle stations en bestanden.

 7. Voer een volledige back-up uit en controleer deze.

  1. Voer een volledige systeemback-up uit met inbegrip van systeemstatusgegevens. Klik op Start en vervolgens op Help en ondersteuning voor meer informatie over het maken een back-up van uw server.

  2. Controleer of de back-up juist is uitgevoerd en test vervolgens de integriteit van de back-up. Hiertoe selecteert u willekeurige bestanden van de back-up, zet u deze terug op een andere locatie en controleert u of het dezelfde bestanden zijn.

 8. Als uw server een bestaande domeincontroller is en u begint met de upgrade terwijl er nog steeds gebruikers werken via het netwerk, moet u de gebruikers zich laten afmelden bij het domein.

  Het wordt aanbevolen de gebruikers mee te delen dat zij zich spoedig moeten afmelden en geen internetverbinding meer zullen hebben. Met de opdracht net send kunt u snel alle gebruikers dit mededelen. Typ hiertoe het volgende achter de opdrachtprompt:

  Net send * U moet zich afmelden bij het domein over ongeveer 5 minuten. Internet zal dan ook niet beschikbaar zijn.

  Wacht gedurende de opgegeven tijdsduur en ga daarna verder.

 9. Tenzij uw apparaat voor de internetverbinding een firewallservice biedt voor uw lokale netwerk, wordt het aanbevolen dat u het apparaat voor de internetverbinding loskoppelt van internet.

    Belangrijk

  • Wanneer u het apparaat voor de internetverbinding loskoppelt van internet, moet u het niet loskoppelen van de server.

 10. Beëindig services voor alle toepassingen van derden die worden uitgevoerd op de server met de lokale systeemaccount. Als een toepassing van derden wordt uitgevoerd met de lokale systeemaccount, kan deze een bestandsvergrendeling hebben op bestanden van het besturingssysteem. Hierdoor wordt de upgrade van uw besturingssysteem door Setup verhinderd.

  U kunt vaststellen of een toepassing wordt uitgevoerd als een lokale systeemaccount door Services te openen (klik op Start, klik op Uitvoeren en typ Services.msc) en te controleren op services van derden waarbij Aanmelden als is ingesteld op Lokale systeemaccount. Als er services van derden zijn die de account gebruiken, stopt u de service, noteert u de instelling voor Opstarttype en stelt u vervolgens Opstarttype in op Uitgeschakeld.

 11. Schakel alle schijfhulpprogramma's uit die worden uitgevoerd, zoals real-time software voor antiviruscontrole of back-upsoftware die gebruikmaken van geopende bestands-agents. Schijfhulpprogramma's kunnen problemen veroorzaken bij het uitvoeren van Setup.

Stap 1: Windows installeren

Voor het uitvoeren van een upgrade van Windows 2000 Server of Windows Server 2003 naar Windows Small Business Server 2003, installeert Setup eerst het besturingssysteem. Als uw computer een dvd-station heeft, wordt het aanbevolen te installeren met gebruikmaking van de dvd (indien geleverd). Er hoeven dan geen schijven te worden verwisseld, zoals bij de cd’s het geval is. Raadpleeg de documentatie van uw hardwareleverancier als u niet zeker weet of uw computer het gebruik van dvd’s ondersteunt.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten

De geschatte tijdsduur in deze procedure is gebaseerd op de minimale hardwarevereisten.

 1. Verzeker u ervan de lokale-netwerkadapter is aangesloten op een hub of switch die stroom krijgt.

 2. Meld u aan op de computer met de ingebouwde Administrator-account.

 3. Plaats Cd 1 of de dvd van Windows Small Business Server 2003 in het cd- of dvd-station. Klik op Small Business Server instellen wanneer de pagina Autorun wordt weergegeven.

 4. Klik op Volgende op de pagina Welkom bij Microsoft Windows Small Business Server Setup.

 5. Op de pagina Upgradegegevens worden de taken weergegeven uit het gedeelte "Voordat u begint met de upgrade". Klik op Volgende wanneer u deze taken hebt uitgevoerd.

 6. De pagina Installatievereisten wordt weergegeven, waarop u de installatievereisten, waarschuwingsberichten of informatieve berichten ziet. U moet alle installatievereisten oplossen om Setup te kunnen voortzetten. Als er een waarschuwingsbericht is, moet u het probleem oplossen of het selectievakje Ik bevestig alle waarschuwingen inschakelen.

  Als voor het oplossen van een probleem de computer opnieuw moet worden opgestart, moet u Setup opnieuw starten. Klik hiervoor op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Als u de cd gebruikt, typt u D :\Setup.exe, waarbij D de letter is van het cd-station. Als u de dvd gebruikt, typt u D :\CD1\Setup.exe, waarbij D de letter is van uw dvd-station.

  Klik op Volgende om door te gaan.

 7. Lees de gebruiksrechtovereenkomst op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ik ga akkoord om door te gaan.

 8. Typ de productcode op de pagina Informatie over productcode.

 9. Klik op Volgende op de pagina Benodigde onderdelen om de upgrade van uw besturingssysteem te starten.

 10. Wanneer u op Volgende klikt, wordt de pagina Voortgang van het onderdeel weergegeven waarin de voortgang van de installatie en configuratie van onderdelen wordt vermeld. Tijdens de installatie en configuratie van de onderdelen wordt de computer verschillende malen opnieuw opgestart.

  Het voltooien van de installatie duurt ongeveer 30 minuten. Gedurende deze tijd hoeft u geen invoer op te geven (deze tijdsduur is gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 11. Wanneer het aanmeldingsscherm van Windows wordt weergegeven, is de upgrade van het besturingssysteem voltooid. Ga verder met stap 2.

  Belangrijk

 • Nadat het besturingssysteem is geďnstalleerd, moet u de server pas aanpassen wanneer u de Takenlijst hebt voltooid die wordt weergegeven als onderdeel van het voltooien van Setup.

Stap 2: Windows configureren

Setup configureert nu het bijgewerkte besturingssysteem voordat de toepassingen en hulpprogramma's worden bijgewerkt.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten

 1. Meld u aan op de computer met de ingebouwde Administrator-account.

 2. Klik op Volgende op de pagina De installatie van Microsoft Windows Small Business Server.

 3. Als er nog installatievereisten, waarschuwingsberichten of informatieve berichten moeten worden gecontroleerd, wordt de pagina Installatievereisten weergegeven. Klik op Volgende wanneer de installatievereisten zijn opgelost.

 4. Typ gegevens over uw bedrijf op de pagina Bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt door Setup om serverhulpprogramma's te configureren. U hoeft dus dezelfde gegevens niet meermaals te verstrekken.

 5. Als uw bestaande server geen domeincontroller is, wordt de pagina Gegevens voor intern domein weergegeven. Controleer de standaardwaarden, die gelden voor de meeste kleine en middelgrote bedrijven. Klik op Volgende om de standaardwaarden te accepteren of klik op Meer informatie voor details over het wijzigen van de waarden.

  De volledige DNS-naam (Domain Name System) en de NetBIOS-domeinnaam worden gebruikt bij het maken van het domein van Windows Small Business Server. Een domein biedt u de mogelijkheid de toegang te beheren tot bronnen op uw netwerk (bijvoorbeeld: gebruikersaccounts, clientcomputers, gedeelde mappen of printers). Setup stelt standaardinstellingen voor uw interne domein voor, waardoor uw lokale (interne) netwerk wordt gescheiden van internet (externe netwerk). Het is raadzaam deze waarden over te nemen.

    Belangrijk

  • Nadat u Windows Small Business Server 2003 hebt geďnstalleerd, kunt u de volledige DNS-naam voor het interne domein, de NetBIOS-domeinnaam of de computernaam niet meer wijzigen. Aan de hand van deze instellingen worden de toepassingen en hulpprogramma's van Windows Small Business Server geconfigureerd. Als u deze namen wilt wijzigen, moet u Windows Small Business Server 2003 opnieuw installeren.

 6. Als de computer beschikt over meer dan één netwerkadapter, en Setup niet kan vaststellen welke adapter moet worden gebruikt voor de verbinding met het lokale netwerk, wordt de pagina Gegevens van lokale netwerkadapter weergegeven. Selecteer de netwerkadapter die u wilt gebruiken voor de toegang tot uw lokale netwerk.

  Voorzie de netwerkkabels en netwerkapparaten van identificatielabels zodat u kunt zien welke netwerkkabel wordt verbonden met het lokale netwerk en welke met internet. Klik op Meer informatie en volg de instructies om te controleren of u de juiste kabel hebt voor het lokale netwerk.

    Belangrijk

  • Setup schakelt alle netwerkadapters op de server uit behalve de netwerkadapter die u hebt gekozen voor toegang tot het lokale netwerk. De instellingen voor de uitgeschakelde adapters blijven behouden.

 7. Als aan de adapter die wordt gebruikt voor de verbinding met het lokale netwerk geen statisch IP-adres wordt toegewezen, wordt de pagina Configuratie van lokale netwerkadapter weergegeven. Het is raadzaam de standaardwaarden te accepteren.

  Als u het IP-adres wilt noteren, zodat u dit later bij de hand hebt, kunt u dat hier doen: ________________

 8. Als uw bestaande server geen domeincontroller is, wordt de pagina Aanmeldingsgegevens weergegeven.

  U wordt aangeraden hier op Automatisch aanmelden te klikken en vervolgens het wachtwoord te typen voor de account waarmee u momenteel bent aangemeld. Wanneer u kiest voor automatisch aanmelden, gaat Setup automatisch verder met de installatie van onderdelen nadat de computer opnieuw is opgestart. Uw wachtwoord wordt tijdelijk opgeslagen totdat Setup is voltooid of wordt geannuleerd.

    Opmerking

  • Als de standaardlocaties van gegevensmappen voor Active Directory ongeldig waren, wordt de pagina Gegevensmappen weergegeven. U moet de locatie selecteren voor elke gegevensmap in de lijst.

 9. Klik op Volgende op de pagina Windows-configuratie om onderdelen te installeren die moeten worden geďnstalleerd of geconfigureerd voordat Setup kan worden voortgezet. Het duurt enkele minuten voordat de installatie is voltooid.

 10. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven waarin de voortgang van de installatie en configuratie van onderdelen wordt vermeld. Als de computer opnieuw moet worden opgestart en u hebt ervoor gekozen automatisch aan te melden, wordt Setup voortgezet zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden. Als dit niet het geval is, moet u zich aanmelden met de ingebouwde Administrator-account nadat de computer opnieuw is opgestart.

  Gedurende ongeveer 20 minuten hoeft u geen invoer te verstrekken (gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 11. Ga verder met stap 3 wanneer de pagina Selectie van onderdelen wordt weergegeven.

Stap 3: Servertoepassingen installeren

Nadat het besturingssysteem is geconfigureerd, installeert Setup de hulpprogramma's en toepassingen van Windows Small Business Server.

Geschatte tijdsduur: 1,5 uur voor een standaardinstallatie

 1. Op de pagina Selectie van onderdelen zijn de meest gebruikelijke toepassingen voor kleine en middelgrote ondernemingen standaard al geselecteerd. Als u de installatie wilt aanpassen aan de behoeften van uw kleine of middelgrote bedrijf, kunt u de selectie wijzigen in de kolom Actie.

 2. Als uw server beschikt over meer stations, wordt het aanbevolen op de pagina Gegevensmappen een andere locatie te kiezen voor de gegevensmappen. Op het station moet genoeg ruimte zijn om rekening te kunnen houden met groei van de mappen en het station moet zijn geformatteerd met NTFS. Klik op Meer informatie voor details over gegevensmappen. Klik op Volgende om door te gaan.

 3. Controleer aan de hand van de pagina Overzicht van onderdelen of de installatieacties voor de desbetreffende onderdelen juist zijn.

 4. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven met statusinformatie over de installatie. Als u ervoor hebt gekozen automatisch aan te melden, wordt Setup voortgezet wanneer er onderdelen zijn waarvoor de computer opnieuw moet worden gestart.

  Als u de cd's gebruikt voor de installatie, moet u telkens wanneer dit wordt gevraagd een nieuwe cd plaatsen. Als u de dvd gebruikt, is geen gebruikersinteractie vereist gedurende ongeveer 1 uur.

    Opmerking

  • Als er fouten of berichten zijn met betrekking tot een onderdeel dat u hebt geselecteerd voor installatie, wordt de pagina Onderdeelberichten weergegeven. Bekijk deze fouten of berichten.

 5. Klik op Voltooien op de pagina De installatie wordt voltooid en klik op OK om de computer opnieuw op te starten. Ga verder met stap 4 om de upgrade te voltooien.

Stap 4: Takenlijst

Voor het voltooien van de installatie voert u de taken uit op de Takenlijst. Het wordt aanbevolen de taken uit te voeren in de aangegeven volgorde. Klik op Starten om te beginnen met een taak, klik op het selectievakje naast Voltooid om bij te houden welke taken zijn voltooid en klik op Meer informatie om meer te weten te komen over de taak.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten (hierbij is de tijdsduur niet inbegrepen voor het uitvoeren van Client installeren op elke clientcomputer)

Netwerktaken

 • Aanbevolen handelingen voor beveiliging weergeven. Het verdient aanbeveling de aanbevolen handelingen voor beveiliging door te nemen en te voltooien voor een betere beveiliging van uw netwerk. Wanneer u op deze taak klikt, wordt een lijst weergegeven met aanbevolen procedures voor beveiliging.

 • Internet-verbinding maken. U moet deze taak uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw internetverbinding op de juiste wijze wordt geconfigureerd voor uw netwerk voor kleine of middelgrote bedrijven. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren gestart. Volg de instructies om de instellingen voor het netwerk, de firewall, de beveiligde website en e-mail van de server te configureren.

  Aan het eind van de wizard wordt u gevraagd het wachtwoordbeleid te configureren. Als u toegang tot de server toestaat vanaf internet, wordt het gebruik van sterke gebruikerswachtwoorden aanbevolen. Sterke wachtwoorden zorgen voor een extra verdedigingslinie tegen het verkrijgen van toegang tot uw netwerk door een onbevoegde gebruiker. Standaard gaat het verplicht gebruik van sterke wachtwoorden pas drie dagen later in, waardoor de procedure voor het instellen van gebruikersaccounts en clientcomputers wordt vergemakkelijkt.

    Belangrijk

  • Als u bij het starten van Setup real-time antivirussoftware hebt uitgeschakeld, moet u deze weer inschakelen voordat u een verbinding maakt met internet.

  • Voordat u deze taak uitvoert, moet u het apparaat voor de internetverbinding weer aansluiten op internet. Klik op Meer informatie naast de taak Internet-verbinding maken in de Takenlijst voor details.

 • Externe toegang configureren. Voer deze taak uit als u externe clientcomputers de mogelijkheid wilt bieden een verbinding te maken met uw lokale netwerk via VPN-verbindingen (virtueel particulier netwerk), inbelverbindingen, of beide. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Externe toegang gestart.

    Opmerking

  • Als u externe toegang hebt geconfigureerd op de server, moet u tevens aan gebruikers de vereiste machtigingen toewijzen. U kunt ook het configuratiepakket Verbindingsbeheer inzetten, waarmee de instellingen worden geconfigureerd die nodig zijn voor het verbinden van mobiele en externe clientcomputers op het netwerk van het kleine of middelgrote bedrijf. Hiertoe voert u de taak Gebruikers en computers toevoegen uit in de Takenlijst.

 • De server activeren. U moet de server activeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Windows-productactivering gestart. Volg de instructies om de server te activeren.

 • Clientlicenties toevoegen. Als u meer dan vijf clientcomputers hebt, moet u deze taak op de Takenlijst uitvoeren om aangeschafte extra clientlicenties toe te voegen. Voor deze taak moet u eerst de server activeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Licentie toevoegen gestart.

 • Bestanden importeren. Voer deze taak uit om bestaande bestanden te importeren en mappen te maken voor het groeperen van deze bestanden in uw intranet. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Bestanden importeren gestart.

Beheertaken

 • Printer toevoegen. Voer deze taak uit om een printer te installeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Printer toevoegen gestart.

 • Bestaande computers installeren. Voer deze taak uit om de bestaande clientcomputers te configureren voor gebruik met Windows Small Business Server 2003 en om clienttoepassingen te installeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Toepassingen toewijzen gestart. Volg de instructies om toe te wijzen welke toepassingen worden ingezet op clientcomputers bij de eerste aanmelding.

 • Gebruikers migreren. Voer deze taak uit om bestaande gebruikersaccounts te configureren voor gebruik met Windows Small Business Server 2003. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Gebruikersmachtigingen wijzigen gestart. Volg de instructies om een sjabloon toe te passen op bestaande gebruikersaccounts.

 • Gebruikers en computers toevoegen. Voer deze taak uit als er nieuwe gebruikers of clientcomputers zijn die moeten worden toegevoegd. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Gebruiker toevoegen gestart. Wanneer u de gegevens voor de gebruikersaccount(s) hebt opgegeven, kunt u een clientcomputer instellen voor de nieuwe gebruiker(s) met de wizard Computer instellen.

    Opmerking

  • Wanneer u Client instellen uitvoert, wordt het aanbevolen real-time programma's voor antiviruscontrole op de clientcomputer uit te schakelen. Dergelijke programma's kunnen namelijk problemen veroorzaken bij het installeren van toepassingen.

 • Fax configureren. Voer deze taak uit als u een faxmodem hebt om Faxservice te configureren voor het verzenden en ontvangen van faxberichten. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Fax configureren gestart.

 • Controle configureren. Voer deze taak uit om signaalberichten en rapporten voor serverprestaties en -gebruik in te stellen voor uw server. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Controle configureren gestart.

 • Back-up configureren. Voer deze taak uit om serverback-ups te configureren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Back-up configureren van Windows Small Business Server gestart. Hiervoor is verder geen software van derden vereist.

  Belangrijk

 • Als u services van derden hebt uitgeschakeld tijdens het gedeelte "Voordat u begint met de upgrade", moet u het Opstarttype terugzetten naar de oorspronkelijke instelling en de service starten. Hiertoe opent u Services (klik op Start, klik op Uitvoeren en typ Services.msc).

Volgende stappen

U hebt de upgrade nu voltooid. Klik op Serverbeheer openen in de Takenlijst om te beginnen met het beheer van Windows Small Business Server 2003 of de nieuwe beheerconsole te openen.

Let op de volgende punten om een aantal van de voorzieningen van Windows Small Business Server optimaal te benutten:

 • Zie hoofdstuk 4, "De server beheren en controleren", als u meer wilt weten over het beheer van en de controlehulpprogramma's bij Windows Small Business Server 2003.

 • Als er bestanden zijn die worden gebruikt door meerdere gebruikers in het bedrijf, kunt u deze bestanden importeren naar de website van uw bedrijf op het internet. De interne website van het bedrijf (het intranet) bevat documentbibliotheken waarin gebruikers documenten kunnen opslaan en delen in een gemakkelijke, webgebaseerde omgeving. Als u meer wilt weten hierover, klikt u achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning en zoekt u naar "bestanden importeren in documentbibliotheken". Als u instructies hiervoor wenst, zoekt u naar "bestanden importeren in het intranet".

 • Als u wilt dat gebruikers hun eigen bestanden (de bestanden waarvan u niet wilt dat ze worden gedeeld met andere gebruikers in het bedrijf) opslaan op de server voor het vergemakkelijken van back-ups, kunt u de map Mijn documenten op elke clientcomputer omleiden naar de server. Als u meer wilt weten hierover, klikt u achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning en zoekt u naar "de map Mijn documenten omleiden". U kunt zo ook instructies voor deze procedure opzoeken.

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright © 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.