Hoofdstuk 3B

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Hoofdstuk 3B

Microsoft Windows-afbeelding

Een upgrade uitvoeren op Small Business Server 2000

Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van een upgrade van Microsoft« Small Business Server 2000 naar Windows« Small Business Server 2003 op dezelfde computer.

Als u een upgrade wilt uitvoeren naar Windows Small Business Server 2003 door de computer met Small Business Server 2000 te vervangen door een nieuwe computer, moet u een servermigratie uitvoeren. Zie de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16414) voor informatie over migraties van Small Business Server 2000.

Zie de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16415) voor informatie over migraties van Small Business Server 4.5.

Stappen voor het voltooien van een upgrade

Wanneer u een upgrade uitvoert van Small Business Server 2000 naar Windows Small Business Server 2003, begeleidt Setup u bij de volgende vier stappen:

 • Een upgrade uitvoeren op het besturingssysteem.

 • Het besturingssysteem configureren op basis van de behoeften van uw kleine of middelgrote bedrijf.

 • Een upgrade uitvoeren op serverhulpprogramma's en -toepassingen.

 • De Takenlijst voltooien die wordt weergegeven aan het eind van Setup.

Setup vult standaardwaarden in die gelden voor de meeste kleine en middelgrote bedrijven. Het is raadzaam deze waarden over te nemen. Als u daarentegen een standaardwaarde wilt wijzigen, kunt u op Meer informatie klikken.

Voordat u begint met de upgrade

Voer de volgende stappen uit voordat u begint met de upgrade.

 1. Zorg ervoor dat u Small Business Server 2000 Service Pack 1 hebt ge´nstalleerd.

  Klik op Start en klik vervolgens op Beheerdersconsole van Small Business Server om te controleren of het desbetreffende service pack wordt uitgevoerd op uw server. Klik in de consolestructuur op Serverstatus (Basismap BackOffice). Klik in het detailvenster op Info. De versie-aanduiding is 2000 met Service Pack 1.

  Als u Service Pack 1 niet uitvoert, kunt u dit installeren van de schijf (als deze was inbegrepen bij uw media) of downloaden van het web. Zoek naar het Knowledge Base-artikel 326924 op de Microsoft-website (http://support.microsoft.com/) voor meer informatie over het downloaden van het service pack.

 2. Controleer de hardwarevereisten om u ervan te verzekeren dat uw computer zeker voldoet aan de minimale vereisten. Gebruik van de aanbevolen hardware leidt echter tot betere systeemprestaties. Zie bijlage A, "Overige informatie", als u de hardwarevereisten wilt doornemen.

 3. Bereid uw vaste schijf voor door Schijfopruiming en Schijfdefragmentatie uit te voeren.

  U start Schijfopruiming als volgt: klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens cleanmgr.exe.

  U start Schijfdefragmentatie als volgt: klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens Dfrg.exe.

 4. Controleer of op de vaste schijf ten minste 1,5 gigabyte (GB) vrije schijfruimte beschikbaar is. Deze ruimte wordt tijdelijk gebruikt door Setup.

 5. Controleer of de hardware en bestaande toepassingen van uw computer compatibel zijn met Windows Small Business Server 2003. Hiertoe raadpleegt u de Windows Server-catalogus op de Microsoft-website (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server/).

    Belangrijk

  • Zorg dat u beschikt over bijgewerkte stuurprogramma's voor uw hardwareapparaten en het meest recente BIOS (basic input/output system). Informeer zo nodig bij de fabrikant in kwestie. Als u een hardwarestuurprogramma hebt dat niet wordt ondersteund, moet u contact opnemen met de hardwarefabrikant voordat u Setup uitvoert.

  Een andere manier om te controleren of hardwarestuurprogramma's en bestaande software worden ondersteund is door te klikken op Systeemcompatibiliteit controleren op de Autorun-pagina van Cd1 of de dvd (indien geleverd) van Windows Small Business Server 2003.

  Het wordt aanbevolen te controleren op systeemcompatibiliteit met toepassingen van derden, zoals bedrijfsspecifieke toepassingen. Als u bij het controleren van de systeemcompatibiliteit ziet dat er problemen zijn met betrekking tot het besturingssysteem of de installatie, wordt het aanbevolen te wachten met het ondernemen van actie. Setup controleert automatisch of aan de besturingssysteem- en upgradevereisten wordt voldaan. Zie het technische document "Windows Small Business Server 2003 Setup Requirements" op de Microsoft-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=16548) voor een lijst met de Setup-vereisten.

 6. Bepaal of u nieuwe gegevens moet verzamelen voor een verbinding met internet. Hiertoe voltooit u het gedeelte "Vereiste gegevens voor verbinding met internet" in bijlage A. Hierna kunt u de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren uitvoeren aan het eind van Setup. Uw bestaande instellingen voor de internetverbinding blijven weliswaar behouden bij de upgrade, maar het is mogelijk dat er nieuwe gegevens zijn die u moet ophalen.

 7. Het wordt aanbevolen dat u op de dag of avond voordat u begint met de upgrade een viruscontrole uitvoert van alle stations en bestanden.

    Waarschuwing

  • Voer geen controle uit op het station M: van Exchange aangezien dit kan leiden tot een beschadiging van de Exchange-database. Zie voor meer informatie het technische document dat is beschreven in stap 8.

 8. Voer een volledige back-up uit en controleer deze.

  1. Voer een volledige systeemback-up uit met inbegrip van systeemstatusgegevens en Exchange. Zie het technische document "Backup and Recovery for Small Business Server 2000" op de Microsoft TechNet-website(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=12282) voor meer informatie over het maken van back-ups bij Small Business Server 2000.

     Waarschuwing

   • Voer geen back-up uit van het station M: als onderdeel van de Exchange-back-up. Hierdoor kan de Exchange-database worden beschadigd.

  2. Controleer of de back-up juist is uitgevoerd en test vervolgens de integriteit van de back-up. Hiertoe selecteert u willekeurige bestanden van de back-up, zet u deze terug op een andere locatie en controleert u of het dezelfde bestanden zijn.

 9. Als u begint met de upgrade terwijl er nog steeds gebruikers werken via het netwerk, moet u de gebruikers zich laten afmelden bij het domein.

  Het wordt aanbevolen de gebruikers mee te delen dat zij zich spoedig moeten afmelden en geen internetverbinding meer zullen hebben. Met de opdracht net send kunt u snel alle gebruikers dit mededelen. Typ hiertoe het volgende achter de opdrachtprompt:

  Net send * U moet zich afmelden bij het domein over ongeveer 5 minuten. Internet zal dan ook niet beschikbaar zijn.

  Wacht gedurende de opgegeven tijdsduur en ga daarna verder.

 10. Tenzij uw apparaat voor de internetverbinding een firewallservice biedt voor uw lokale netwerk, wordt het aanbevolen dat u het apparaat voor de internetverbinding loskoppelt van internet.

    Belangrijk

  • Wanneer u het apparaat voor de internetverbinding loskoppelt van internet, moet u het niet loskoppelen van de server.

 11. BeŰindig services voor alle toepassingen van derden die worden uitgevoerd op de server met de lokale systeemaccount. Als een toepassing van derden wordt uitgevoerd met de lokale systeemaccount, kan deze een bestandsvergrendeling hebben op bestanden van het besturingssysteem. Hierdoor wordt de upgrade van uw besturingssysteem door Setup verhinderd.

  U kunt vaststellen of een toepassing wordt uitgevoerd als een lokale systeemaccount door Services te openen (klik op Start, klik op Uitvoeren en typ Services.msc) en te controleren op services van derden waarbij Aanmelden als is ingesteld op Lokale systeemaccount. Als er services van derden zijn die de account gebruiken, stopt u de service, noteert u de instelling voor Opstarttype en stelt u vervolgens Opstarttype in op Uitgeschakeld.

 12. Tenzij uw apparaat voor de internetverbinding een firewall-service biedt voor uw lokale netwerk, wordt het aanbevolen dat u het apparaat voor de internetverbinding loskoppelt van internet.

    Belangrijk

  • Wanneer u het apparaat voor de internetverbinding loskoppelt van internet, moet u het niet loskoppelen van de server.

 13. Schakel alle schijfhulpprogramma's uit die worden uitgevoerd, zoals real-time software voor antiviruscontrole of back-upsoftware die gebruikmaken van geopende bestands-agents. Schijfhulpprogramma's kunnen problemen veroorzaken bij het uitvoeren van Setup.

Stap 1: Windows installeren

Bij het uitvoeren van een upgrade van een installatie van Windows Small Business Server 2003 voert Setup eerst een upgrade uit van het besturingssysteem. Als uw computer een dvd-station heeft, wordt het aanbevolen te installeren met gebruikmaking van de dvd (indien geleverd). Er hoeven dan geen schijven te worden verwisseld, zoals bij de cdĺs het geval is. Raadpleeg de documentatie van uw hardwareleverancier als u niet zeker weet of uw computer het gebruik van dvdĺs ondersteunt.

  Belangrijk

 • Nadat het besturingssysteem is ge´nstalleerd, moet u de server pas aanpassen wanneer u de Takenlijst hebt voltooid die wordt weergegeven als onderdeel van het voltooien van Setup.

Geschatte tijdsduur: 40 minuten

De geschatte tijdsduur in deze procedure is gebaseerd op de minimale hardwarevereisten.

 1. Meld u aan op de computer met de ingebouwde Administrator-account.

 2. Plaats Cd 1 of de dvd van Windows Small Business Server 2003 in het cd- of dvd-station. De Autorun-pagina moet worden weergegeven.

  Als deze pagina niet wordt weergegeven, klikt u achtereenvolgens op Start en op Uitvoeren en typt u vervolgens D: \Setup.exe, waarbij D: de letter is van uw cd-station. Als u de dvd gebruikt, typt u D :\CD1\Setup.exe, waarbij D de letter is van uw dvd-station.

 3. Klik op Small Business Server installeren.

 4. Klik op Volgende op de pagina Welkom bij Microsoft Windows Small Business Server.

 5. Op de pagina Upgradegegevens worden de taken weergegeven uit het gedeelte "Voordat u begint met de upgrade". Klik op Volgende wanneer u deze taken hebt uitgevoerd.

 6. De pagina Installatievereisten wordt weergegeven, waarop u de installatievereisten, waarschuwingsberichten of informatieve berichten ziet. U moet alle installatievereisten oplossen om Setup te kunnen voortzetten. Als er een waarschuwingsbericht is, moet u het probleem oplossen of het selectievakje Ik bevestig alle waarschuwingen inschakelen.

  Als voor het oplossen van een probleem de computer opnieuw moet worden opgestart, moet u Setup opnieuw starten. Klik hiervoor op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Als u de cd gebruikt, typt u D :\Setup.exe, waarbij D de letter is van het cd-station. Als u de dvd gebruikt, typt u D :\CD1\Setup.exe, waarbij D de letter is van uw dvd-station.

  Klik op Volgende om door te gaan.

 7. Lees de gebruiksrechtovereenkomst op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst en klik op Ik ga akkoord om door te gaan.

 8. Typ de productcode op de pagina Informatie over productcode.

 9. Klik op Volgende op de pagina Benodigde onderdelen om de upgrade van uw besturingssysteem te starten.

 10. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven waarin de voortgang van de upgrade van het besturingssysteem wordt vermeld. Tijdens de upgrade van uw besturingssysteem wordt de computer enkele malen opnieuw opgestart.

  Het voltooien van de installatie duurt ongeveer 20 minuten. Gedurende deze tijd hoeft u geen invoer op te geven (deze tijdsduur is gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 11. Wanneer het aanmeldingsscherm van Windows wordt weergegeven, is de upgrade van het besturingssysteem voltooid. Ga verder met stap 2.

Stap 2: Windows configureren

Setup configureert nu het bijgewerkte besturingssysteem voordat de toepassingen en hulpprogramma's worden bijgewerkt.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten

 1. Meld u aan op de computer met de ingebouwde Administrator-account.

 2. Klik op Volgende op de pagina De installatie van Microsoft Windows Small Business Server.

 3. Controleer de bedrijfsgegevens op de pagina Bedrijfsgegevens.

 4. De pagina Aanmeldingsgegevens wordt weergegeven. U wordt aangeraden hier op Automatisch aanmelden te klikken en vervolgens het wachtwoord te typen voor de account waarmee u momenteel bent aangemeld. Wanneer u deze optie selecteert, gaat Setup verder met het installeren van onderdelen telkens wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. Uw wachtwoord wordt tijdelijk opgeslagen totdat Setup is voltooid of wordt geannuleerd.

 5. Klik op Volgende op de pagina Windows-configuratie om onderdelen te installeren die moeten worden ge´nstalleerd of geconfigureerd voordat Setup kan worden voortgezet. De installatie neemt enkele minuten in beslag.

 6. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven waarin de voortgang van de installatie en configuratie van onderdelen wordt vermeld. Als de computer opnieuw moet worden opgestart en u hebt ervoor gekozen automatisch aan te melden, wordt Setup voortgezet zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden. Als dit niet het geval is, moet u zich aanmelden met de ingebouwde Administrator-account nadat de computer opnieuw is opgestart.

  Gedurende ongeveer 20 minuten hoeft u geen invoer te verstrekken (gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 7. Ga verder met stap 3 wanneer de pagina Selectie van onderdelen wordt weergegeven.

Stap 3: Servertoepassingen installeren

Nadat het besturingssysteem is geconfigureerd, voert Setup een upgrade uit op de hulpprogramma's en toepassingen van Windows Small Business Server.

Geschatte tijdsduur: 1,5 uur voor een standaardinstallatie

  Opmerking

 • Als SQL Server 2000 wordt uitgevoerd op de computer met Windows Small Business Server 2003, wordt nog steeds een exemplaar van Microsoft Data Engine ge´nstalleerd als onderdeel van de installatie en configuratie van Microsoft« Windows« SharePointÖ Services. Dit is niet van invloed op de bestaande installatie van SQL Server.

 1. Op de pagina Selectie van onderdelen worden de vereiste installatiehandelingen vermeld.

 2. Op de pagina Gegevensmappen kunt u een andere locatie kiezen voor intranetbestanden. Daarnaast moet u, als u ervoor hebt gekozen een toepassing te installeren die niet was ge´nstalleerd onder Small Business Server 2000 en voor de toepassing een gegevensmap vereist is, nu de locatie opgeven voor gegevens.

 3. Controleer aan de hand van de pagina Overzicht van onderdelen of de installatieacties voor de desbetreffende onderdelen juist zijn.

 4. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven met statusinformatie over de installatie. Als u ervoor hebt gekozen automatisch aan te melden, wordt Setup voortgezet wanneer er onderdelen zijn waarvoor de computer opnieuw moet worden gestart.

  Als u de cd's gebruikt voor de installatie, moet u telkens wanneer dit wordt gevraagd een nieuwe cd plaatsen. Als u de dvd gebruikt, is geen gebruikersinteractie vereist gedurende ongeveer 1 uur.

    Opmerking

  • Als er fouten of berichten zijn met betrekking tot een onderdeel dat u hebt geselecteerd voor installatie, wordt de pagina Onderdeelberichten weergegeven. Bekijk deze fouten of berichten.

 5. Klik op Voltooien op de pagina De installatie wordt voltooid en klik vervolgens op OK om de computer opnieuw op te starten. Ga verder met stap 4 om de upgrade te voltooien.

Stap 4: Takenlijst

Voor het voltooien van de installatie voert u de taken uit op de Takenlijst. Het wordt aanbevolen de taken uit te voeren in de aangegeven volgorde. Klik op Starten om te beginnen met een taak, klik op het selectievakje naast Voltooid om bij te houden welke taken zijn voltooid en klik op Meer informatie om meer te weten te komen over de taak.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten (hierbij is de tijdsduur niet inbegrepen voor het uitvoeren van Client installeren op elke clientcomputer)

Netwerktaken

 • Aanbevolen handelingen voor beveiliging weergeven. Het verdient aanbeveling de aanbevolen handelingen voor beveiliging door te nemen en te voltooien voor een betere beveiliging van uw netwerk. Wanneer u op deze taak klikt, wordt een lijst weergegeven met aanbevolen procedures voor beveiliging.

 • Internet-verbinding maken. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren gestart. Uw instellingen voor de internetverbinding zijn weliswaar behouden gebleven bij het upgradeproces, maar de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren bevat nieuwe functionaliteit ten opzichte van de wizard Internet-verbinding van Small Business Server 2000. Het wordt aanbevolen deze taak uit te voeren voor een juiste configuratie van het netwerk, de firewall, de beveiligde website en e-mail voor Windows Small Business Server 2003.

  Aan het eind van de wizard wordt u gevraagd het wachtwoordbeleid te configureren. Als u toegang tot de server toestaat vanaf internet, wordt het gebruik van sterke gebruikerswachtwoorden aanbevolen. Sterke wachtwoorden zorgen voor een extra verdedigingslinie tegen het verkrijgen van toegang tot uw netwerk door een onbevoegde gebruiker. Het verplicht gebruik van sterke wachtwoorden gaat pas drie dagen later in, waardoor de procedure voor het instellen van gebruikersaccounts en clientcomputers wordt vergemakkelijkt.

    Belangrijk

  • Als u bij het starten van Setup real-time antivirussoftware hebt uitgeschakeld, moet u deze weer inschakelen voordat u een verbinding maakt met internet.

  • Voordat u deze taak uitvoert, moet u het apparaat voor de internetverbinding weer aansluiten op internet. Klik op Meer informatie naast de taak Internet-verbinding maken in de Takenlijst voor details.

 • Externe toegang configureren. Voer deze taak uit als u externe clientcomputers de mogelijkheid wilt bieden een verbinding te maken met uw lokale netwerk via VPN-verbindingen (virtueel particulier netwerk), inbelverbindingen, of beide. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Externe toegang gestart.

    Belangrijk

  • Als gebruikers momenteel beschikken over de machtiging om extern verbinding te maken met het lokale netwerk, moet u gebruikers toewijzen aan de beveiligingsgroep Mobiele gebruikers zodat zij kunnen blijven beschikken over de vereiste machtigingen. Hiertoe voert u de taak Gebruikers migreren uit in de Takenlijst.

   U kunt ook het configuratiepakket Verbindingsbeheer inzetten, waarmee de instellingen worden geconfigureerd die nodig zijn voor het verbinden van mobiele en externe clientcomputers op het lokale netwerk. Hiertoe voert u de taak Gebruikers en computers toevoegen uit in de Takenlijst.

 • De server activeren. U moet de server activeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Windows-productactivering gestart. Volg de instructies om de server te activeren.

 • Clientlicenties toevoegen. Als u meer dan vijf clientcomputers hebt, moet u licenties voor clienttoegang toevoegen voor Windows Small Business Server 2003. Voor deze taak moet u eerst de server activeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Licentie toevoegen gestart.

 • Bestanden importeren. Voer deze taak uit om bestanden te importeren van uw server of van gedeelde mappen op het netwerk naar documentbibliotheken in Windows SharePoint Services. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Bestanden importeren gestart.

Beheertaken

 • Gebruikers migreren. Voer deze taak uit om gebruikersaccounts bij te werken van de sjablonen uit Small Business Server 2000 naar de sjablonen van Windows Small Business Server 2003. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Gebruikersmachtigingen wijzigen gestart.

    Belangrijk

  • Als u deze taak niet voltooit, kunnen sommige voorzieningen niet beschikbaar zijn voor uw gebruikers.

  • Als gebruikers momenteel beschikken over de machtiging om extern verbinding te maken met het lokale netwerk, moet u gebruikers toewijzen aan de beveiligingsgroep Mobiele gebruikers zodat zij kunnen blijven beschikken over de vereiste machtigingen. Hiertoe voert u de taak Gebruikers migreren uit.

 • Upgrade van clientcomputers uitvoeren. Voer deze taak uit om bestaande clientcomputers bij te werken voor de vereiste instellingen van Windows Small Business Server 2003. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Computer instellen gestart.

    Belangrijk

  • Als u deze taak niet voltooit, kunnen sommige nieuwe voorzieningen en specifieke instellingen voor clientcomputers niet beschikbaar zijn voor uw gebruikers.

 • Fax configureren. Voer deze taak uit als u een faxmodem hebt om Faxservice te configureren voor het verzenden en ontvangen van faxberichten. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Fax configureren gestart.

 • Controle configureren. Voer deze taak uit om signaalberichten en rapporten voor serverprestaties en -gebruik in te stellen voor uw server. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Controle configureren gestart.

 • Back-up configureren. Voer deze taak uit om serverback-ups te configureren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Back-up configureren van Windows Small Business Server gestart. Hiervoor is verder geen software van derden vereist.

U hebt de upgrade nu voltooid. Klik op Serverbeheer openen in de Takenlijst om te beginnen met het beheer van Windows Small Business Server 2003 of de nieuwe beheerconsole te openen.

Zie hoofdstuk 4, "De server beheren en controleren", als u meer wilt weten over het beheer van en de controlehulpprogramma's bij Windows Small Business Server 2003.

  Belangrijk

 • Als u services van derden hebt uitgeschakeld tijdens het gedeelte "Voordat u begint met de upgrade", moet u het Opstarttype terugzetten naar de oorspronkelijke instelling en de service starten. Hiertoe opent u Services (klik op Start, klik op Uitvoeren en typ Services.msc).

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright ę 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.