Hoofdstuk 3A

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Hoofdstuk 3A

Microsoft Windows-afbeelding

Nieuwe installatie

Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies voor het installeren van Microsoft« Windows« Small Business Server 2003 op een nieuwe computer of voor het vervangen van het vorige besturingssysteem zonder gegevens en instellingen te bewaren.

Stappen voor het voltooien van een nieuwe installatie

Setup begeleidt u bij de volgende vier stappen:

 • Het installeren van het besturingssysteem.

 • Het configureren van het besturingssysteem op basis van de behoeften van uw kleine of middelgrote bedrijf.

 • Het installeren van serverhulpprogramma's en -toepassingen.

 • Het voltooien van de Takenlijst, die wordt weergegeven aan het eind van Setup.

Setup vult standaardwaarden in die gelden voor de meeste kleine en middelgrote bedrijven. Het is raadzaam deze waarden over te nemen. Als u daarentegen een standaardwaarde wilt wijzigen, kunt u op Meer informatie klikken.

  Waarschuwing

 • Als u Windows Small Business Server 2003 installeert op een bestaande computer en de gegevens van die computer wilt bewaren, wordt het aanbevolen voordat u begint een back-up te maken van de gegevens door deze op te slaan op een andere computer of op een back-upapparaat. Nadat Setup voltooid is, kunt u de gegevens dan terugzetten naar de computer.

 • Als u een back-upapparaat gebruikt, zoals een tapestation, om een back-up te maken van de gegevens op de bestaande computer, moet u controleren of het apparaat compatibel is met Windows ServerÖ 2003 om de gegevens te kunnen terugzetten na afloop van Setup.

Stap 1: Installatie van Windows

Bij het voltooien van een nieuwe installatie van Windows Small Business Server 2003 installeert Setup eerst het besturingssysteem. Als uw computer een dvd-station heeft, wordt het aanbevolen te installeren met gebruikmaking van de dvd (indien geleverd). Er hoeven dan geen schijven te worden verwisseld, zoals bij de cdĺs het geval is. Raadpleeg de documentatie van uw hardwareleverancier als u niet zeker weet of uw computer het gebruik van dvdĺs ondersteunt.

  Belangrijk

 • Nadat het besturingssysteem is ge´nstalleerd, moet u de server pas aanpassen wanneer u de volledige installatie van Windows Small Business Server 2003 hebt voltooid.

Geschatte tijdsduur: 40 minuten

De geschatte tijdsduur in deze procedure is gebaseerd op de minimale hardwarevereisten.

 1. Zet de computer aan en plaats Cd1 of de dvd van Windows Small Business Server 2003 in het cd- of dvd-station. Er verschijnt een bericht waarin wordt gevraagd of u het systeem vanaf de cd-rom wilt opstarten. Bevestig dit door op een willekeurige toets te drukken.

    Opmerking

  • Als uw computer niet wordt opgestart vanaf de cd of dvd, start u de computer opnieuw op en controleert u of in de opstartvolgorde in de BIOS-instellingen het cd-station als eerste station is aangegeven. Raadpleeg de documentatie van de hardwarefabrikant voor meer informatie over het wijzigen van de opstartvolgorde in de BIOS-instellingen.

 2. De installatie begint in de tekstmodus. Nadat het systeem is opgestart vanaf de cd-rom wordt het scherm Welkom bij Setup weergegeven. Druk op ENTER.

 3. Lees de gebruiksrechtovereenkomst in het venster met de gebruiksrechtovereenkomst en druk vervolgens op F8.

 4. Maak de partitie waarop u het besturingssysteem wilt installeren en selecteer deze partitie.

  Als u een partitie wilt maken met gebruikmaking van niet-gepartitioneerde ruimte, typt u C gevolgd door de partitiegrootte. Als u bijvoorbeeld de aanbevolen partitiegrootte van 6 gigabyte (GB) gebruikt, typt u 6000 en drukt u op ENTER.

  Als u alle niet-gepartitioneerde ruimte wilt gebruiken voor het maken van een partitie, drukt u op ENTER.

  Als u een installatie uitvoert op een computer met een bestaand besturingssysteem waarvoor geen upgrade wordt ondersteund, wordt het aanbevolen de partitie(s) te verwijderen en vervolgens nieuwe partites te maken. Wanneer u een partitie verwijdert, gaan alle bestaande gegevens op de partitie verloren. Als u een partitie wilt verwijderen, typt u D, drukt u op ENTER en typt u vervolgens L. Herhaal deze stappen indien nodig.

    Belangrijk

  • De partitie waarop u het besturingssysteem installeert, kan later niet worden gewijzigd.

 5. Selecteer het NTFS-bestandssysteem wanneer u wordt gevraagd een bestandssysteem te selecteren voor de partitie. NTFS biedt beveiligingsvoorzieningen zoals bestandscodering, bestandsmachtigingen en schijfquota. Het wordt aanbevolen NTFS te gebruiken voor alle partities. Bovendien wordt Active Directory ge´nstalleerd om het domein te maken van Windows Small Business Server, en is een NTFS-partitie vereist voor Active Directory.

  Setup kopieert tijdelijke bestanden naar een installatiemap van Windows op uw computer. Dit neemt enkele minuten in beslag. Vervolgens wordt de computer opnieuw opgestart en wordt Setup voortgezet.

  Gedurende ongeveer 15 minuten hoeft u geen invoer te verstrekken (gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 6. Op de pagina Landinstellingen kunt u de instellingen aanpassen.

 7. Typ de vereiste gegevens op de pagina Geef de software een persoonlijk karakter.

 8. Typ de productcode op de pagina Informatie over productcode.

 9. Het wordt nadrukkelijk aanbevolen een standaard computernaam op te geven en het vak voor het Administrator-wachtwoord niet leeg te laten op de pagina Computernaam en Administrator-wachtwoord. Een standaard computernaam is een unieke naam van maximaal 15 standaardtekens: A-Z, 0-9 en het streepje (-).

    Belangrijk

  • Uit veiligheidsoverwegingen wordt het aanbevolen een sterk wachtwoord te gebruiken voor de Administrator-account. Een sterk wachtwoord bevat 6 tot 127 tekens en bestaat uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens zoals *, ? en $. Het leeglaten van het Administrator-wachtwoord geeft aan dat geen wachtwoord wordt gebruikt voor de account en houdt een beveiligingsrisico in.

 10. Controleer de instellingen op de pagina Datum en tijd instellen.

 11. Wanneer het besturingssysteem is ge´nstalleerd, wordt de computer opnieuw gestart.

  Het voltooien van de installatie duurt ongeveer 20 minuten. Gedurende deze tijd hoeft u geen invoer op te geven (deze tijdsduur is gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 12. U kunt nu beginnen met het configureren van het besturingssysteem waarna de serverhulpprogramma's en -toepassingen kunnen worden ge´nstalleerd. Ga verder met stap 2.

Stap 2: Windows-configuratie

Het besturingssysteem wordt geconfigureerd, zodat aansluitend daarop de hulpprogramma's en toepassingen van Windows Small Business Server kunnen worden ge´nstalleerd.

  Belangrijk

 • Controleer voordat u met deze stap begint of de lokale netwerkadapter is aangesloten op een switch of hub met ingebouwde stroomvoorziening.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten

 1. Meld u aan op de computer met de ingebouwde Administrator-account.

 2. Klik op Volgende op de pagina De installatie van Microsoft Windows Small Business Server.

    Opmerking

  • De pagina Installatievereisten wordt weergegeven als: er omstandigheden zijn waardoor Setup niet kan worden voortgezet, er omstandigheden zijn die moeten worden gecorrigeerd voordat u verdergaat of als er informatie is waarvan u op de hoogte moet zijn tijdens Setup.

 3. Typ gegevens over uw bedrijf op de pagina Bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt door Setup om serverhulpprogramma's te configureren. U hoeft dus dezelfde gegevens niet meermaals te verstrekken.

 4. Controleer de standaardwaarden op de pagina Gegevens voor intern domein. Deze waarden zijn geschikt voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen. Klik op Volgende om de standaardwaarden te accepteren of klik op Meer informatie voor details over het wijzigen van de waarden.

  De volledige DNS-naam (Domain Name System) en de NetBIOS-domeinnaam worden gebruikt bij het maken van het domein van Windows Small Business Server. Een domein biedt u de mogelijkheid de toegang te beheren tot bronnen op uw netwerk (bijvoorbeeld: gebruikersaccounts, clientcomputers, gedeelde mappen of printers). Setup stelt standaardinstellingen voor uw interne domein voor, waardoor uw lokale (interne) netwerk wordt gescheiden van internet (externe netwerk). Het is raadzaam deze waarden over te nemen.

    Belangrijk

  • Nadat u Windows Small Business Server 2003 hebt ge´nstalleerd, kunt u de volledige DNS-naam voor het interne domein, de NetBIOS-domeinnaam of de computernaam niet meer wijzigen. Aan de hand van deze instellingen worden de toepassingen en hulpprogramma's van Windows Small Business Server geconfigureerd. Als u deze namen wilt wijzigen, moet u Windows Small Business Server 2003 opnieuw installeren.

 5. Als de computer beschikt over meer dan ÚÚn netwerkadapter, wordt de pagina Gegevens van lokale netwerkadapter weergegeven. Selecteer de netwerkadapter die u wilt gebruiken voor de toegang tot uw lokale netwerk.

  Voorzie de netwerkkabels en netwerkapparaten van identificatielabels zodat u kunt zien welke netwerkkabel wordt verbonden met het lokale netwerk en welke met internet. Klik op Meer informatie en volg de instructies om te controleren of u de juiste kabel hebt voor het lokale netwerk.

    Belangrijk

  • Setup schakelt alle netwerkadapters op de server uit behalve de netwerkadapter die u hebt gekozen voor toegang tot het lokale netwerk. De instellingen voor de uitgeschakelde adapters blijven behouden.

 6. Het wordt aanbevolen de standaardwaarden te accepteren op de pagina Configuratie van lokale netwerkadapter.

  Als u het IP-adres wilt noteren, zodat u dit later bij de hand hebt, kunt u dat hier doen: ________________

 7. De pagina Aanmeldingsgegevens wordt weergegeven.

  U wordt aangeraden hier op Automatisch aanmelden te klikken en vervolgens het wachtwoord te typen voor de account waarmee u momenteel bent aangemeld. Wanneer u kiest voor automatisch aanmelden, gaat Setup automatisch verder met de installatie van onderdelen nadat de computer opnieuw is opgestart. Uw wachtwoord wordt tijdelijk opgeslagen totdat Setup is voltooid of wordt geannuleerd.

    Opmerking

  • Als de standaardlocaties van gegevensmappen voor Active Directory ongeldig waren, wordt de pagina Gegevensmappen weergegeven. U moet de locatie selecteren voor elke gegevensmap in de lijst.

 8. Klik op Volgende op de pagina Windows-configuratie om onderdelen te installeren die moeten worden ge´nstalleerd of geconfigureerd voordat Setup kan worden voortgezet. Het duurt enkele minuten voordat de installatie is voltooid.

 9. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven waarin de voortgang van de installatie en configuratie van onderdelen wordt vermeld. Als de computer opnieuw moet worden opgestart en u hebt ervoor gekozen automatisch aan te melden, wordt Setup voortgezet zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden. Als dit niet het geval is, moet u zich aanmelden met de ingebouwde Administrator-account nadat de computer opnieuw is opgestart.

  Gedurende ongeveer 20 minuten hoeft u geen invoer te verstrekken (gebaseerd op de minimale hardwarevereisten).

 10. Ga verder met stap 3 wanneer de pagina Selectie van onderdelen wordt weergegeven.

Stap 3: Installatie van servertoepassingen

Nadat het besturingssysteem is geconfigureerd, installeert Setup de hulpprogramma's en toepassingen van Windows Small Business Server.

Geschatte tijdsduur: 1,5 uur voor een standaardinstallatie

 1. Op de pagina Selectie van onderdelen zijn de meest gebruikelijke toepassingen voor kleine en middelgrote bedrijven standaard al geselecteerd. Als u deze installatie wilt aanpassen, kunt u de selectie wijzigen in de kolommen Actie en Station.

 2. Als uw server over meerdere stations beschikt, wordt het aanbevolen op de pagina Gegevensmappen een andere locatie te kiezen voor de gegevensmappen. Op het station moet genoeg ruimte zijn om rekening te kunnen houden met groei van de mappen en het station moet zijn geformatteerd met NTFS. Klik op Meer informatie voor details over gegevensmappen. Klik op Volgende om door te gaan.

 3. Controleer aan de hand van de pagina Overzicht van onderdelen of de installatieacties voor de desbetreffende onderdelen juist zijn.

 4. De pagina Voortgang van het onderdeel wordt weergegeven met statusinformatie over de installatie. Als u ervoor hebt gekozen automatisch aan te melden, wordt Setup voortgezet wanneer er onderdelen zijn waarvoor de computer opnieuw moet worden gestart.

  Als u de cd's gebruikt voor de installatie, moet u telkens wanneer dit wordt gevraagd een nieuwe cd plaatsen. Als u de dvd gebruikt, is geen gebruikersinteractie vereist gedurende ongeveer 1 uur.

    Opmerking

  • Als er fouten of berichten zijn met betrekking tot een onderdeel dat u hebt geselecteerd voor installatie, wordt de pagina Onderdeelberichten weergegeven. Bekijk deze fouten of berichten.

 5. Klik op Voltooien op de pagina De installatie wordt voltooid en klik op OK om de computer opnieuw op te starten. Voor het voltooien van de installatie moet u verdergaan met stap 4.

Stap 4: Takenlijst

Voor het voltooien van de installatie voert u de taken uit op de Takenlijst. Het wordt aanbevolen de taken uit te voeren in de aangegeven volgorde. Klik op Starten om te beginnen met een taak, klik op het selectievakje naast Voltooid om bij te houden welke taken zijn voltooid en klik op Meer informatie om meer te weten te komen over de taak.

Geschatte tijdsduur: 30 minuten (hierbij is de tijdsduur niet inbegrepen voor het uitvoeren van Client installeren op elke clientcomputer)

Netwerktaken

 • Aanbevolen handelingen voor beveiliging weergeven Het verdient aanbeveling de aanbevolen handelingen voor beveiliging door te nemen en te voltooien voor een betere beveiliging van uw netwerk. Wanneer u op deze taak klikt, wordt een lijst weergegeven met aanbevolen procedures voor beveiliging.

 • Internet-verbinding maken. U moet deze taak uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw internetverbinding op de juiste wijze wordt geconfigureerd voor uw netwerk voor kleine of middelgrote bedrijven. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard E-mail en Internet-verbinding configureren gestart. Volg de instructies om de instellingen voor het netwerk, de firewall, de beveiligde website en e-mail van de server te configureren.

  Aan het eind van de wizard wordt u gevraagd het wachtwoordbeleid te configureren. Als u toegang tot de server toestaat vanaf internet, wordt het gebruik van sterke gebruikerswachtwoorden aanbevolen. Sterke wachtwoorden zorgen voor een extra verdedigingslinie tegen het verkrijgen van toegang tot uw netwerk door een onbevoegde gebruiker. Het verplicht gebruik van sterke wachtwoorden gaat pas drie dagen later in, waardoor de procedure voor het instellen van gebruikersaccounts en clientcomputers wordt vergemakkelijkt.

    Opmerking

  • Voordat u deze taak uitvoert, moet u het apparaat voor de internetverbinding weer aansluiten op internet. Klik op Meer informatie naast de taak Internet-verbinding maken in de Takenlijst voor details.

 • Externe toegang configureren Voer deze taak uit als u externe clientcomputers de mogelijkheid wilt bieden een verbinding te maken met uw lokale netwerk via VPN-verbindingen (virtueel particulier netwerk), inbelverbindingen, of beide. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Externe toegang gestart.

    Opmerking

  • Nadat u externe toegang hebt geconfigureerd op de server, moet u aan gebruikers de vereiste machtigingen toewijzen.

   U kunt ook het configuratiepakket Verbindingsbeheer inzetten, waarmee de instellingen worden geconfigureerd die nodig zijn voor het verbinden van mobiele en externe clientcomputers op het netwerk. Hiertoe voert u de taak Gebruikers en computers toevoegen uit in de Takenlijst.

 • De server activeren U moet de server activeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Windows-productactivering gestart. Volg de instructies om de server te activeren.

 • Clientlicenties toevoegen Als u meer dan vijf clientcomputers hebt, moet u deze taak op de Takenlijst uitvoeren om aangeschafte extra clientlicenties toe te voegen. Voor deze taak moet u eerst de server activeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Licentie toevoegen gestart.

Beheertaken

 • Printer toevoegen. Voer deze taak uit om een printer te installeren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Printer toevoegen gestart

 • Gebruikers en computers toevoegen. U moet deze taak uitvoeren om gebruikersaccount en instellingen van de clientcomputer te configureren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Gebruiker toevoegen gestart. Wanneer u de gegevens voor de gebruikersaccount(s) hebt opgegeven, kunt u een clientcomputer instellen voor de nieuwe gebruiker(s) met de wizard Computer instellen.

    Opmerking

  • Wanneer u Client instellen uitvoert, wordt het aanbevolen real-time programma's voor antiviruscontrole op de clientcomputer uit te schakelen. Dergelijke programma's kunnen namelijk problemen veroorzaken bij het installeren van de toepassingen.

 • Fax configureren Voer deze taak uit als u een faxmodem hebt om Faxservice te configureren voor het verzenden en ontvangen van faxberichten. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Fax configureren gestart.

 • Controle configureren. Voer deze taak uit om signaalberichten en rapporten voor serverprestaties en -gebruik in te stellen voor uw server. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Controle configureren gestart.

 • Back-up configureren. Voer deze taak uit om serverback-ups te configureren. Wanneer u op deze taak klikt, wordt de wizard Back-up configureren van Windows Small Business Server gestart. Hiervoor is verder geen software van derden vereist.

Volgende stappen

U hebt de installatie en configuratie van Windows Small Business Server 2003 voltooid. Let op de volgende punten om een aantal van de voorzieningen van Windows Small Business Server optimaal te benutten:

 • Zie hoofdstuk 4, "De server beheren en controleren", als u meer wilt weten over het beheer van en de controlehulpprogramma's bij Windows Small Business Server.

 • Als er bestanden zijn die worden gebruikt door meerdere gebruikers in het bedrijf, kunt u deze bestanden importeren naar de website van uw bedrijf op het internet. De interne website van het bedrijf (het intranet) bevat documentbibliotheken waarin gebruikers documenten kunnen opslaan en delen in een gemakkelijke, webgebaseerde omgeving. Als u meer wilt weten hierover, klikt u achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning en zoekt u naar "bestanden importeren in documentbibliotheken". Als u instructies hiervoor wenst, zoekt u naar "bestanden importeren in het intranet".

 • Als u wilt dat gebruikers hun eigen bestanden (de bestanden waarvan u niet wilt dat ze worden gedeeld met andere gebruikers in het bedrijf) opslaan op de server voor het vergemakkelijken van back-ups, kunt u de map Mijn documenten op elke clientcomputer omleiden naar de server. Als u meer wilt weten hierover, klikt u achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning en zoekt u naar "de map Mijn documenten omleiden". U kunt zo ook instructies voor deze procedure opzoeken.

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright ę 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.