Bijlage E

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Bijlage E

Microsoft Windows-afbeelding

Back-ups maken van uw server

Sommige kleine bedrijven zien op tegen de kosten van een back-upapparaat en de bijbehorende media. De reŽle kosten van een goed back-upplan kunnen echter pas goed op waarde worden geschat op het moment dat essentiŽle gegevens verloren gaan. De kosten van verloren gegane en mogelijk niet meer te herstellen gegevens, zijn gewoonlijk hoger dan de prijs van back-uphardware en de implementatie van een back-upplan. Voor kleine bedrijven waarin het volledige systeem uitvalt, zijn de kosten veel hoger dan alleen de kosten van verloren gegevens. EssentiŽle voorzieningen zoals e-mail en de Internet-verbinding, kunnen immers ook buiten werking zijn zolang het systeem niet is hersteld. Het verlies van gegevens en uitval van het systeem kan leiden tot omzetverlies en ervoor zorgen dat een bedrijf een tijdlang geen zaken kan doen. Als er geen actuele back-up voorhanden is, kunnen zelfs bedrijven die een schijf-mirror gebruiken, mogelijk slechts beperkt gegevens herstellen.

Wat is Back-up?

Microsoftģ Windowsģ Small Business Server 2003 biedt een geÔntegreerde back-uptoepassing. Er wordt standaard een back-up gemaakt van de volledige server, inclusief de systeemstatusgegevens en het Exchange-archief.

Een back-up maken van Windows Small Business Server

Met Windows Small Business Server beschikken kleine bedrijven over een betrouwbare methode voor het plannen en implementeren van regelmatige back-ups. U implementeert een back-up door de wizard Back-up van Windows Small Business Server 2003 uit te voeren vanuit de Takenlijst of vanuit de takenlijst Back-uptaken beheren in Serverbeheer.

Opslagapparatuur en -media

De technologie op het gebied van gegevensopslag verandert snel, dus het is van belang dat u zich goed informeert voordat u tot aanschaf van een back-upapparaat en back-upmedia overgaat. Houd bij de keuze voor een bepaald tapestation en tapes rekening met de aanschafkosten van het station en de tapes, alsook met de capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid.

Het belangrijkste type tapestation dat voor back-ups wordt gebruikt, is DDS (Digital Data Storage). De twee meestgebruikte tapestations zijn van het type DDS3, waarmee tot 24 gigabyte (GB) gecomprimeerde gegevens kunnen worden opgeslagen, en DDS4, waarmee tot 40 GB gecomprimeerde gegevens kunnen worden opgeslagen. Deze tapestations hebben de gunstigste prijs-kwaliteitverhouding. Andere media zijn onder andere QIC (Quarter-inch Cartridges), DAT (Digital Audio Tapes), 8-mm cassettes en DLT (Digital Linear Tapes). Voor tapestations met hoge capaciteit voor hoge prestaties wordt meestal een SCSI-controller (Small Computer System Interface) gebruikt. Zorg ervoor dat u over ruim voldoende capaciteit beschikt om een back-up te maken van de computer waarop Windows Small Business Server 2003. Houd ook rekening met de toekomstige gegevensbehoefte.

Tapewisselschema gebruiken

Back-upbestanden kunnen worden opgeslagen op een vaste schijf of tape. Het is raadzaam een tapestation en back-uptapes te gebruiken en de tapes regelmatig te wisselen. Bovendien raden we u aan regelmatig back-uptapes op een andere locatie onder te brengen, zodat gegevens veilig zijn in het geval van een brand of bij ander onheil.

Belangrijk

  • U moet de media die u op een andere locatie onderbrengt, regelmatig vernieuwen.

Een back-upschema moet zijn gebaseerd op de frequentie waarmee uw gegevens veranderen, hoe waardevol deze gegevens zijn en hoeveel verloren gegevens u zich kunt veroorloven. U kunt alleen de gegevens in de laatste back-up terugzetten. U kunt geen gegevens terugzetten die gisteren verloren zijn gegaan als de meest recente back-uptape drie maanden oud is. Als kleine bedrijven back-ups maken op tape, is de frequentie waarmee tapes op een andere locatie worden opgeslagen, afhankelijk van het belang van de betrokken gegevens. Sommige bedrijven brengen dagelijks tapes op een andere locatie onder. Andere bedrijven doen dit slechts wekelijks of maandelijks. Het wordt aanbevolen een dagelijks back-upschema te gebruiken, omdat de meeste bedrijven het zich niet kunnen permitteren om gegevens van meerdere dagen kwijt te raken. Als uw schema is opgesteld, moet u het regelmatig opnieuw beoordelen om na te gaan of het nog altijd effectief is. Wijzig het schema indien nodig.

Het is van belang de back-upmedia van een duidelijk label te voorzien, bijvoorbeeld Maandag-1, Dinsdag-1, Maandag-2, Dinsdag-2, enzovoort. Bewaar het back-upschema en de back-upprocedures in de buurt van de server.

U vindt hier twee voorbeeldschema's voor het wisselen van tapes. U kunt het schema aan uw eigen wensen aanpassen. Aangezien met de wizard Back-up volledige back-ups worden gemaakt, is voor het terugzetten van de server alleen de meest recente back-uptape nodig.

Opmerking

  • In deze voorbeelden wordt geen rekening gehouden met reservetapes of de vervanging van versleten tapes, hoewel dit belangrijke onderdelen zijn van een grondig back-upplan. Back-uptapes hebben een beperkte levensduur en moeten na zekere tijd door nieuwe tapes worden vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Bij het tweewekelijks tapewisselschema wordt gedurende twee weken elke weekdag een andere back-uptape gebruikt. De eerste tape (Maandag-1) wordt opnieuw gebruikt bij een nieuwe wisselcyclus aan het begin van elke derde week. In dit schema wordt geen rekening gehouden met de opslag van tapes op een andere locatie.

Tweewekelijks tapewisselschema: met 10 tapes

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Week 1

Maandag-1

Dinsdag-1

Woensdag-1

Donderdag-1

Vrijdag-1

Week 2

Maandag-2

Dinsdag-2

Woensdag-2

Donderdag-2

Vrijdag-2

Week 3

Maandag-1

Dinsdag-1

Woensdag-1

Donderdag-1

Vrijdag-1

Week 4

Maandag-2

Dinsdag-2

Woensdag-2

Donderdag-2

Vrijdag-2

Bij het vierwekelijks tapewisselschema wordt gedurende vier weken elke weekdag een andere back-uptape gebruikt. De eerste tape (Maandag-1) wordt opnieuw gebruikt aan het begin van elke vijfde week. In dit schema wordt geen rekening gehouden met de opslag van tapes op een andere locatie.

Vierwekelijks tapewisselschema: met 20 tapes

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Week 1

Maandag-1

Dinsdag-1

Woensdag-1

Donderdag-1

Vrijdag-1

Week 2

Maandag-2

Dinsdag-2

Woensdag-2

Donderdag-2

Vrijdag-2

Week 3

Maandag-3

Dinsdag-3

Woensdag-3

Donderdag-3

Vrijdag-3

Week 4

Maandag-4

Dinsdag-4

Woensdag-4

Donderdag-4

Vrijdag-4

Een tapemediawisselaar toewijzen

U kunt een werknemer aanwijzen die verantwoordelijk is voor het verwisselen van de back-uptapes en het opslaan van de tapes op een andere locatie. Deze werknemer ontvangt agendaherinneringen in Outlook voor elke dag waarop het maken van een back-up is gepland op het tijdstip dat in de wizard Back-up configureren is opgegeven. Bovendien kunnen er naar deze werknemer ook maandelijkse herinneringen worden verzonden voor het reinigen van het tapestation (ingesteld op hetzelfde tijdstip waarop de tape wordt verwisseld). Als het tapestation regelmatig wordt gereinigd, wordt de levensduur van tapes verlengd en wordt voorkomen dat er gegevens verloren gaan.

Back-upstatus controleren

Met Windows Small Business Server 2003 wordt u op twee manieren op de hoogte gehouden van de back-upstatus:

  • Serverstatusrapport in e-mail. Er wordt standaard een dagelijks rapport gestuurd over de back-ups die in de afgelopen 24 uur zijn uitgevoerd. Wanneer u de wizard Back-up hebt uitgevoerd, wordt de back-upstatus vermeld voor elke geplande back-up. Er kunnen ook back-uplogboekbestanden worden bijgevoegd.

    Voer de wizard Controle configureren uit als u serverstatusrapporten wilt ontvangen.

  • Takenlijst Back-uptaken beheren in Serverbeheer. In deze takenlijst wordt aangegeven of back-uptaken succesvol zijn verlopen tijdens de afgelopen (maximaal tien) back-ups. Elke back-up bevat ook een koppeling naar het bijbehorende logboekbestand.

    Opmerking

    • Als u back-upsoftware van andere aanbieders gebruikt, wordt in de module Back-up geen back-upstatus weergegeven. U kunt aan serverstatusrapporten echter wel logboekbestanden toevoegen die door een back-uptoepassing van een andere aanbieder zijn gegenereerd.

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright © 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.