Bijlage F

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Bijlage F

Microsoft Windows-afbeelding

De server herstellen

Na een systeemfout of een andere storing kunt u de server herstellen met de laatste back-up. U kunt de back-up terugzetten op dezelfde computer (na een softwarefout) of op nieuwe hardware. U kunt ook afzonderlijke bestanden en e-mails terugzetten als deze per ongeluk permanent zijn verwijderd.

Gegevens terugzetten

Na een systeemfout kunt u de volgende procedure gebruiken om de meest recente back-up terug te zetten op de server.

  Waarschuwing

 • Als u de back-up terugzet op een andere computer dan die waarop Windows Small Business Server oorspronkelijk werd uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat het volgende gelijk is bij de oorspronkelijke en de nieuwe computer:

  • SCSI-controller. U kunt echter ook terugzetten op een computer met een IDE-controller als de oorspronkelijke computer SCSI had.

  • Moederbordchipset.

  • Aantal processors.

  • Grootte van de vaste schijf. De vaste schijf moet even groot of groter zijn dan die van de oorspronkelijke computer.

  • Stationsletter van de opstartpartitie.

  We raden u aan de back-up terug te zetten op hetzelfde merk en model als de oorspronkelijke computer.

Belangrijk

 • Als u een upgrade hebt uitgevoerd van Small Business Server 2000 moet u een diskette maken voor het opstarten vanaf cd-rom voordat u met terugzetten begint. Kopieer hiervoor Winnt.sif en Winnt.bat van de map \SBSSUPPORT\UpgradeRestore op cd-rom 3 van Windows Small Business Server 2003 naar een diskette. Zorg ervoor dat in het bestand Winnt.sif het pad TargetPath onder [Unattended] is ingesteld op de installatiemap voordat u met terugzetten begint. De standaardinstelling is TargetPath=Winnt. Zorg ervoor dat in het bestand Winnt.bat de stationsletter gelijk is aan de stationsletter van uw cd-rom-station. De standaardwaarde is D:\.

Windows Small Business Server 2003 terugzetten

 1. Zet de computer aan en plaats cd-rom 1 van Windows Small Business Server 2003 of de dvd (indien beschikbaar) in het station. Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het systeem vanaf de cd-rom wilt opstarten. Bevestig dit door op een willekeurige toets te drukken.

 2. Druk op ENTER als de pagina Welkom bij Setup verschijnt.

 3. Lees de gebruiksrechtovereenkomst op de licentiepagina en druk vervolgens op F8.

 4. Selecteer de partitie waar u het besturingssysteem wilt terugzetten. Als u de schijf nog niet in partities hebt onderverdeeld, moet u dat nu doen. Volg de instructies in de wizard.

  Opmerking

  • De partities moeten minstens even groot zijn als vˇˇr de back-up en de opstartpartitie moet zich op dezelfde locatie bevinden als vˇˇr de back-up.

 5. Selecteer het bestandssysteem voor de partitie. De computer wordt tijdens Setup gepromoveerd tot domeincontroller. Daarom moet ten minste een partitie zijn geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.

  De tijdelijke bestanden worden naar een Windows-installatiemap op uw computer gekopieerd. Dit kan een paar minuten duren. Nadat de bestanden zijn gekopieerd, wordt Setup opnieuw gestart en wordt het onderdeel Windows installeren van de installatie van het besturingssysteem gestart.

 6. Pas op de pagina Landinstellingen zo nodig de land- en taalinstellingen aan.

 7. Vul de velden op de pagina Geef de software een persoonlijk karakter in.

 8. Voer op de pagina Uw productcode uw productcode in.

 9. Voer op de pagina Computernaam en Administrator-wachtwoord hetzelfde Administrator-wachtwoord in dat u eerder hebt gebruikt.

  Opmerking

  • Het wordt nadrukkelijk aanbevolen dat u een standaardcomputernaam en een niet-leeg wachtwoord opgeeft. Een standaardcomputernaam is een unieke naam van maximaal 15 tekens: AľZ, aľz, 0-9 en het koppelteken (-).

 10. Controleer de instellingen op de pagina Datum en tijd instellen.

  Het onderdeel Installatie voltooien van de installatie van het besturingssysteem wordt gestart. Wanneer het besturingssysteem is ge´nstalleerd, wordt de computer opnieuw gestart.

 11. Druk zodra de computer opnieuw wordt gestart op F8 om Geavanceerde opties voor Windows te openen.

  Opmerking

  • Als een aanmeldingsscherm verschijnt, meldt u zich aan met de Administrator-account en start u de computer opnieuw. U kunt F8 ingedrukt houden terwijl de computer opnieuw wordt gestart om ervoor te zorgen dat Geavanceerde opties voor Windows wordt weergegeven.

 12. Selecteer Active Directory terugzetten.

 13. Meld u bij de computer aan met het Administrator-wachtwoord.

 14. Plaats de juiste tape in het tapestatioin of sluit de verwisselbare vaste schijf aan op het systeem.

 15. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ ntbackup om het hulpprogramma Back-up te starten.

  Als de tape niet wordt herkend door het hulpprogramma Back-up, wordt het dialoogvenster Herkend medium gevonden weergegeven. Selecteer Alle herkende media voor back-ups gebruiken.

 16. Klik op Geavanceerde modus zodra de wizard wordt gestart.

 17. Dubbelklik op het tabblad Media terugzetten en beheren op het tapebestand met uw laatste volledige back-up.

  Als u de back-up terugzet vanaf schijf of een netwerkshare, klikt u met de rechtermuisknop op Bestand in het navigatiedeelvenster, klikt u op Catalogusbestand, typt u het pad of bladert u naar het back-upbestand en dubbelklikt u op het bestand.

 18. Schakel de selectievakjes in om alle vaste schijven en de systeemstatusgegevens terug te zetten, behalve Microsoft Information Store.

  Opmerkingen

  • Exchange en alle bijbehorende gegevens worden hersteld vanaf het station of de stations waarop deze zijn ge´nstalleerd.

  • Als u op de stations dubbelklikt, wordt een schatting weergegeven van de tijd die het terugzetten zal duren.

 19. Zorg ervoor dat onder Bestanden terugzetten naar de optie Oorspronkelijke locatie is geselecteerd.

  Opmerking

  • U kunt ook op de stations dubbelklikken om een schatting weer te geven van de tijd die het terugzetten zal duren.

 20. Klik in het menu Back-up op Extra en klik vervolgens op Opties.

 21. Klik op het tabblad Terugzetten op Het bestand op de computer altijd vervangen en klik vervolgens op OK.

 22. Klik op het tabblad Media terugzetten en beheren op Terugzetten starten.

 23. Klik in het dialoogvenster Waarschuwing op OK.

 24. Klik in het dialoogvenster Terugzetten bevestigen op Geavanceerd. Zorg ervoor dat op de pagina Geavanceerde opties voor terugzetten de volgende vier selectievakjes zijn ingeschakeld:

  • Beveiligingsinstellingen terugzetten

  • Koppelingspunten terugzetten en bestands- en mapgegevens onder koppelingspunten terugzetten naar de oorspronkelijke locatie

  • Bij het terugzetten van gerepliceerde gegevenssets de teruggezette gegevens markeren als de primaire gegevens voor alle replica's

  • Bestaande volumekoppelpunten behouden

 25. Klik twee keer op OK.

  Op dit punt wordt het terugzetten van de server gestart. Dit kan enkele uren duren.

 26. Als het terugzetten is voltooid, klikt u op Rapport om te controleren of de systeemstatusgegevens en alle bestanden zijn hersteld.

  Het is mogelijk dat het hulpprogramma Back-up voor enkele bestanden de korte bestandsnaam niet heeft kunnen instellen. Dit kunnen de volgende bestanden zijn:

  • \Documents and Settings\Administrator\Recent\*

  • \Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\*

  • \WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\DataColl\*

  • \WINDOWS\System32\Inetsrv\History\*

  Belangrijk

  • Als bestanden in uw systeemstation korte bestandsnamen hebben die niet kunnen worden ingesteld, moet u ervoor zorgen dat dit niet-kritieke bestanden zijn. Als het kritieke bestanden zijn, moet u het station formatteren en het terugzetproces herhalen. Anders heeft dit meestal geen invloed op de functie van de server na het terugzetten. U kunt dit probleem voorkomen door ervoor te zorgen dat de stations op de juiste wijze zijn geformatteerd voordat u begint met terugzetten.

 27. Sluit het hulpprogramma Back-up en start de server opnieuw in de normale modus.

  Belangrijk

  • Als u de back-up op andere hardware terugzet, is het mogelijk dat sommige services niet werken als gevolg van verschillen tussen de hardware. Windows moet de detectie van alle apparaten op het systeem ongedaan maken en de apparaten vervolgens opnieuw detecteren. Dit kan enkele uren duren. Meld u bij de server aan om dit proces te starten. Start de server opnieuw nadat alle apparaatstuurprogramma's zijn ge´nstalleerd.

  • Als u de back-up op dezelfde hardware hebt teruggezet, controleert u of alle services zijn gestart nadat de server opnieuw is gestart. Als bepaalde services niet zijn gestart, moet u deze handmatig opnieuw starten. Nadat de server opnieuw is gestart, moeten sommige apparaten mogelijk opnieuw worden gedetecteerd door Windows.

 28. Start de clientcomputers opnieuw om deze opnieuw toe te voegen aan het netwerk.

 29. Als u ervoor hebt gekozen om clienttoepassingen uit te sluiten van de back-up, klikt u achtereenvolgens op Start, op Configuratiescherm en op Software en installeert u de toepassingen opnieuw. Andere items die u van de back-up hebt uitgesloten, moeten ook opnieuw worden ge´nstalleerd.

 30. Voer de volgende taken uit om te controleren of het terugzetten is geslaagd:

  • Open Serverbeheer en controleer of de status van de gebruikers en de computers overeenkomt met die in het back-uprapport.

  • Controleer of u verbinding kunt maken met het Internet.

  • Open http://companyweb en controleer of de site op de juiste wijze wordt geopend.

  • Controleer of u e-mail kunt verzenden en ontvangen.

   

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright ę 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.