Hoofdstuk 4

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Hoofdstuk 4

Microsoft Windows-afbeelding

De server beheren en controleren

Microsoft® Windows® Small Business Server 2003 biedt beheerders een krachtige en gebruiksvriendelijke interface voor het beheren van het netwerk en bevat een groot aantal hulpprogramma's waarmee u de server zowel lokaal als vanaf een externe locatie kunt beheren. Daarnaast kunt u de prestaties en het gebruik van de server controleren en signalen ontvangen wanneer de serverbronnen aandacht vereisen. Bovendien kunt u bepaalde beheertaken delegeren aan een hoofdgebruiker op locatie.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de hulpprogramma's van Windows Small Business Server 2003 en een beschrijving van het beheren van het netwerk vanaf externe locaties.

De server beheren

Windows Small Business Server 2003 bevat hulpprogramma's waarmee u uw netwerk voor het kleine of middelgrote bedrijf kunt beheren. Deze hulpprogramma's zijn gemakkelijk toegankelijk vanuit speciaal ontworpen beheerconsoles en vergemakkelijken het beheer en de configuratie van de server.

Beheerconsoles

Windows Small Business Server 2003 biedt twee beheerconsoles met een verzameling vooraf geïnstalleerde hulpprogramma's om de taak van het beheer van de server te vereenvoudigen. Deze consoles worden in de volgende gedeelten beschreven.

Serverbeheer

Serverbeheer is ontworpen voor personen die volledig verantwoordelijk zijn voor het beheer van de server. De console bevat de vereiste onderdelen voor beheer en hulpmiddelen voor routinematig beheer. Serverbeheer bevat tevens een onderdeel Geavanceerd beheer met hulpprogramma's die minder vaak worden gebruikt.

Serverbeheer is vooraf geconfigureerd met de volgende onderdelen voor beheer:

Onderdeel voor beheer

Beschrijving

Takenlijst

Bevat koppelingen naar de vereiste hulpprogramma's en informatie voor het voltooien van de configuratie van Windows Small Business Server 2003.

Informatiecentrum

Bevat koppelingen naar specifieke documentatie en webbronnen voor Windows Small Business Server 2003.

Interne website

Bevat hulpprogramma's voor het vergemakkelijken van het beheer en de aanpassing van de interne website van uw bedrijf.

Controle en rapportage

Bevat hulpprogramma's waarmee u actuele rapporten van serverprestaties en servergebruik kunt inzien, gebeurtenislogboeken en services kunt weergeven en controleconfiguraties kunt instellen of wijzigen.

Internet en e-mail

Bevat hulpprogramma's waarmee het configureren van een firewall, instellingen voor internet en externe toegang, e-mail en telefoon- en modemopties wordt vergemakkelijkt.

Shares

Bevat hulpprogramma's waarmee u gedeelde mappen op de computer met Windows Small Business Server 2003 kunt weergeven en beheren.

Back-up

Bevat hulpprogramma's waarmee u de status van back-ups kunt weergeven, back-upschema's kunt definiëren en implementeren en periodieke systeem- en gegevensback-ups kunt uitvoeren op de computer waarop Windows Small Business Server 2003 wordt uitgevoerd.

Licentieverlening

Bevat hulpprogramma's waarmee het weergeven, activeren en maken en terugzetten van licenties voor clienttoegang voor Windows Small Business Server 2003 wordt vergemakkelijkt.

Gebruikers

Bevat hulpprogramma's waarmee het maken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts wordt vergemakkelijkt.

Clientcomputers

Bevat hulpprogramma's waarmee het maken van computeraccounts, het verbinden van clientcomputers met het netwerk en het toewijzen en inzetten van clienttoepassingen wordt vergemakkelijkt.

Servercomputers

Bevat hulpprogramma's waarmee het toevoegen van Windows-gebaseerde servers aan het Windows Small Business Server 2003-netwerk, het verbinden met computers met gebruikmaking van Terminal Services, en het weergeven van gebeurtenislogboeken en services wordt vergemakkelijkt.

Printers

Bevat hulpprogramma's waarmee het beheren van netwerkprinters en afdruktaken wordt vergemakkelijkt.

Distributiegroepen

Bevat hulpprogramma's waarmee het toevoegen en verwijderen van distributiegroepen en het wijzigen van de eigenschappen van bestaande distributiegroepen wordt vergemakkelijkt.

Beveiligingsgroepen

Bevat hulpprogramma's waarmee het toevoegen en verwijderen van beveiligingsgroepen en het wijzigen van de eigenschappen van bestaande beveiligingsgroepen wordt vergemakkelijkt.

Gebruikerssjablonen

Bevat hulpprogramma's waarmee het toevoegen en verwijderen van gebruikerssjablonen, het wijzigen van de eigenschappen van bestaande gebruikerssjablonen en het importeren en exporteren van gebruikerssjablonen van en naar een andere computer met Windows Small Business Server 2003 wordt vergemakkelijkt.

Geavanceerd beheer

Bevat koppelingen naar hulpprogramma's voor het beheren van geavanceerde servervoorzieningen.

  Opmerking

  • U opent Serverbeheer als volgt: klik op Start en op Serverbeheer.

Serverbeheer voor hoofdgebruikers

Serverbeheer voor hoofdgebruikers is bedoeld voor personen aan wie de verantwoordelijkheid is toegewezen voor het bieden van een beperkte hoeveelheid beheerdersondersteuning aan de serverbeheerder. Gebruikers moeten lid zijn van de beveiligingsgroep voor domeinhoofdgebruikers om deze console te kunnen gebruiken.

Met Serverbeheer voor hoofdgebruikers kunnen gebruikers bepaalde eenvoudige beheertaken uitvoeren, zoals het toevoegen van gebruikers en groepen, het opnieuw instellen van wachtwoorden of het vrijmaken van afdrukwachtrijen. De consolestructuur is verborgen, zodat gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot voorzieningen voor geavanceerd beheer waarvoor beheerdersmachtigingen vereist zijn. In de console wordt tevens de verwijdering verhinderd van bepaalde objecten zoals gebruikers of computers.

De console is vooraf geconfigureerd met de volgende onderdelen voor beheer:

Onderdeel voor beheer

Beschrijving

Gebruikers

Bevat hulpprogramma's voor het toevoegen en beheren van gebruikersaccounts.

Computers

Bevat hulpprogramma's voor het beheren van computers en clienttoepassingen.

Groepen

Bevat hulpprogramma's voor het toevoegen en beheren van distributie- en beveiligingsgroepen.

Printers en faxprinters

Bevat hulpprogramma's voor het toevoegen en beheren van printers en faxapparaten.

Intranet

Bevat hulpprogramma's voor het beheren van de interne website van uw bedrijf.

Gedeelde mappen

Bevat hulpprogramma's voor het toevoegen en beheren van gedeelde mappen.

  Opmerking

  • U opent Serverbeheer voor hoofdgebruikers als volgt: klik op Start en op Serverbeheer. Als u lid bent van de groep Domeinbeheerders en Serverbeheer voor hoofdgebruikers wilt openen, klikt u achtereenvolgens op Start en op Uitvoeren en typt u: %systeemstation%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\SmallBusinessServer\Administration\mysbsconsole.msc

Beheer- en configuratiehulpprogramma's

Windows Small Business Server 2003 biedt talrijke wizards en andere hulpmiddelen voor configuratie waarmee het uitvoeren van veelvoorkomende taken voor serverbeheer wordt vergemakkelijkt, zoals het toevoegen van gebruikers, het maken van back-ups van uw systeem- en gegevensbestanden en het maken van een verbinding met internet.

In de volgende tabel worden enkele van de meestgebruikte hulpmiddelen beschreven die worden geleverd bij Windows Small Business Server 2003.

Hulpprogramma's voor het beheren van gebruikers

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Een gebruiker toevoegen

Hiermee maakt u een of meer nieuwe gebruikersaccounts en geeft u de gebruiker toegang tot bronnen op de server.

Wachtwoordbeleid configureren

Hiermee definieert u het beleid voor de lengte, complexiteit en duur van gebruikerswachtwoorden.

Gebruikersmachtigingen wijzigen

Hiermee wijzigt u machtigingen door een gebruikerssjabloon toe te passen op een of meer gebruikers.

Sjabloon toevoegen

Hiermee maakt u een nieuwe gebruikerssjabloon.

Hulpprogramma's voor het beheren van computers

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Clientcomputers instellen

Hiermee maakt u computeraccounts, configureert u het netwerk en zet u clienttoepassingen in.

Clienttoepassingen installeren

Hiermee wijzigt u de lijst met toepassingen die beschikbaar zijn om te worden ingezet op clientcomputers.

Toepassingen aan clientcomputers toewijzen

Hiermee wijst u toepassingen toe die beschikbaar worden gesteld om te kunnen worden ingezet op clientcomputers op het netwerk.

Upgrade van clientcomputers uitvoeren

Hiermee bepaalt u op welke clienttoepassingen een upgrade wordt uitgevoerd tijdens het instellen van de client.

Servercomputers installeren

Hiermee voegt u extra servers toe aan het netwerk.

Hulpprogramma's voor het beheren van groepen

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Een distributiegroep maken

Hiermee maakt u een distributiegroep en wijst u gebruikers en andere groepen toe als leden.

Een beveiligingsgroep toevoegen

Hiermee maakt u een beveiligingsgroep en wijst u gebruikers en andere groepen toe als leden.

Hulpprogramma's voor het beheer van uw netwerk en de communicatie

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Internet-verbinding maken

Hiermee configureert u het netwerk, de firewall, de beveiligde website en instellingen voor publiceren en e-mail voor de server om op de juiste manier met internet te worden verbonden.

Externe toegang configureren

Hiermee configureert u externe toegang op de computer waarop Windows Small Business Server 2003 wordt uitgevoerd, met gebruikmaking van een inbelverbinding of een VPN-verbinding (virtueel particulier netwerk).

IP-adres van server wijzigen

Hiermee wijst u een nieuw IP-adres en subnetmasker toe aan de netwerkadapter die wordt gebruikt voor netwerkservices.

Faxservices configureren

Hiermee configureert u faxmodems voor het verzenden en ontvangen van faxberichten.

Hulpprogramma's voor het controleren van serverprestaties en -gebruik

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Controlerapporten en signalen installeren

Hiermee schakelt u de controle- en rapportagefuncties in Windows Small Business Server 2003 in, of wijzigt of repareert u deze.

Signaalmeldingen wijzigen

Hiermee configureert u opties en drempelwaarden voor signalen en geeft u op welke gebruikers signalen ontvangen per e-mail.

Hulpprogramma's voor het beheren van licenties voor clienttoegang

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Licenties toevoegen

Hiermee activeert u licenties voor clienttoegang

Back-ups maken van licenties

Hiermee maakt u back-upexemplaren van uw licenties voor clienttoegang.

Hulpprogramma's voor het beheren van bestanden

Configuratiehulpprogramma

Beschrijving

Bestanden importeren

Hiermee verplaatst u bestanden van een willekeurige plaats op het netwerk naar een documentbibliotheek in Microsoft® Windows® SharePoint™ Services waartoe gebruikers op een eenvoudige manier toegang hebben.

Back-up configureren

Hiermee configureert en plant u volledige back-ups van de gehele server.

Zie Help en ondersteuning nadat Setup is voltooid voor meer informatie over beheerconsoles. U opent Help en ondersteuning door op een computer met Windows Small Business Server 2003 achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning te klikken. Zoek vervolgens naar "Over serverhulpprogramma's".

Gebruikerssjablonen

Windows Small Business Server 2003 biedt gebruikerssjablonen waarmee u veelvoorkomende gebruikerseigenschappen kunt standaardiseren voor nieuwe gebruikersaccounts, zoals groepslidmaatschappen, groepen van Windows SharePoint Services-sites, schijfquota en adresgegevens van het bedrijf. Door een gebruikersaccount te maken op basis van een gebruikerssjabloon hoeven minder accounteigenschappen handmatig te worden opgegeven. Wanneer u een nieuwe gebruikersaccount maakt, geeft u de unieke gegevens zoals de gebruikersnaam, e-mailalias en het wachtwoord op. De nieuwe account neemt vervolgens algemene eigenschappen over van de toegepaste sjabloon. De sjablooninstellingen zijn gebaseerd op de behoeften van het doorsnee kleine of middelgrote bedrijf, maar de gebruikerssjablonen kunnen ook worden aangepast wanneer ze niet aan uw behoeften voldoen. U kunt ook nieuwe sjablonen maken.

Bij Windows Small Business Server 2003 worden de volgende gebruikerssjablonen geleverd:

Naam van sjabloon

Beschrijving

Sjabloon Gebruiker

Accounts die zijn gebaseerd op deze sjabloon hebben toegang tot gedeelde mappen, printers en faxapparaten, e-mail en internet. Gebruikers kunnen een externe-bureaubladverbinding openen met hun computer met Microsoft® Windows® XP Professional, maar niet met de computer met Windows Small Business Server 2003.

Sjabloon Mobiele gebruiker

Accounts die zijn gebaseerd op deze sjabloon hebben alle machtigingen van de sjabloon Gebruiker, en bovendien kunnen gebruikers extern verbinding maken met het netwerk via een VPN-verbinding (virtueel particulier netwerk) of een inbelverbinding.

Sjabloon Power User (Hoofdgebruiker)

Accounts die zijn gebaseerd op deze sjabloon hebben alle machtigingen van de sjabloon Mobile User, en bovendien kunnen gebruikers gedelegeerde beheertaken uitvoeren. Een hoofdgebruiker in Small Business kan zich extern aanmelden op de computer waarop Windows Small Business Server 2003 wordt uitgevoerd maar kan zich niet lokaal aanmelden.

Sjabloon Beheerder

Accounts die zijn gebaseerd op deze sjabloon hebben onbeperkte systeemtoegang.

Zie Help en ondersteuning nadat Setup is voltooid voor meer informatie over gebruikerssjablonen. U opent Help en ondersteuning door op een computer met Windows Small Business Server 2003 achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning te klikken. Zoek vervolgens naar "Gebruikerssjablonen beheren".

De server beheren vanaf externe locaties

Beheerders kunnen de ingebouwde hulpprogramma's voor extern beheer gebruiken van Windows Small Business Server 2003 om de server te beheren vanaf externe locaties zodat ze niet voor elke beheerderstaak naar het kantoor hoeven te gaan.

Nadat u de taken Internet-verbinding maken en Externe toegang configureren in de Takenlijst hebt voltooid, kunt u gemakkelijk een verbinding maken met externe servers op de volgende manieren.

Verbinden via de Externe Internet-werkplek

Met de Externe Internet-werkplek kunt u toegang krijgen tot de server van uw bedrijf vanaf elke computer met internetfunctionaliteit, zoals een thuiscomputer, internetkiosk of laptop. Standaard hebben alle gebruikers die zijn gedefinieerd aan de hand van een gebruikerssjabloon van Windows Small Business Server 2003 toegang tot de Externe Internet-werkplek. Daarnaast kunnen domeinbeheerders de beheerderspagina van de Externe Internet-werkplek gebruiken om:

  • Toegang te krijgen tot serverbureaubladen.
  • Toegang te krijgen tot clientbureaubladen.
  • Helpdesk te controleren.
  • De interne website van het bedrijf te beheren.
  • Rapporten van serverprestaties en -gebruik weer te geven.

U opent de Externe Internet-werkplek van uw bedrijf door in een webbrowser naar de externe URL te gaan (bijvoorbeeld, https://www.cohowinery.com/remote).

Zie Help en ondersteuning nadat Setup is voltooid voor meer informatie over de beheerdersfuncties in Externe Internet-werkplek. U opent Help en ondersteuning door op een computer met Windows Small Business Server 2003 achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning te klikken. Zoek vervolgens naar "Over beheerdersfuncties voor Externe Internet-werkplek".

Verbinden via Verbinding met extern bureaublad

Met Verbinding met extern bureaublad kunt u op een gemakkelijke manier een verbinding maken met een Terminal Server-computer of met het bureaublad van een computer waarop een van de besturingssystemen uit de Windows Server™ 2003-familie of Windows® XP wordt uitgevoerd, voor extern beheer. Alles wat u nodig hebt, is toegang tot het netwerk en de juiste machtigingen om verbinding te maken met de andere computer. Desgewenst kunt u speciale instellingen opgeven voor de verbinding en deze opslaan voor de volgende keer dat u verbinding wilt maken met deze computer.

Uw computer kan externe verbindingen alleen accepteren als er Windows NT® Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 Server, Windows XP Professional of een besturingssysteem uit de Windows Server 2003-familie op wordt uitgevoerd.

Zie Help en ondersteuning nadat Setup is voltooid voor meer informatie over externe-bureaubladverbindingen. U opent Help en ondersteuning door op een computer met Windows Small Business Server 2003 achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning te klikken. Zoek vervolgens naar "Overzicht van Verbinding met extern bureaublad".

De server controleren

Met de module Controleren en rapporteren in Serverbeheer kunt u op een proactieve manier de serverprestaties en het servergebruik in de gaten houden en snel reageren wanneer een probleem optreedt. De module geeft informatie over de serverprestaties en het servergebruik, en biedt toegang tot hulpprogramma's voor het configureren van controleopties.

Rapporten van de serverprestaties en het servergebruik

In de rapporten van de serverprestaties en het servergebruik van Windows Small Business Server 2003 vindt u gedetailleerde informatie over de algehele status en het gebruik van uw server. Prestatierapporten bevatten systeeminformatie en informatie over processen, back-ups, services en berichten voor kritieke signalen en vermeldingen in het gebeurtenislogboek. Gebruiksrapporten bevatten informatie over het gebruik van internet, e-mail en fax van gebruikers, en over Outlook® Web Access-toegang en externe toegang.

De rapporten worden automatisch samengesteld op basis van selecties die u maakt bij het uitvoeren van de wizard Controle configureren. Beheerders kunnen de rapporten weergeven op de volgende manieren:

  • Door te klikken op de module Controleren en rapporteren in Serverbeheer.

  • Door koppelingen te volgen naar de rapporten vanaf de Externe Internet-werkplek.

  • Door de rapporten te ontvangen in e-mailberichten.

Daarnaast kunt u andere gebruikers de machtiging verlenen het rapport van servergebruik in te zien vanaf de Externe Internet-werkplek en vanaf een pagina op de interne website van uw bedrijf op: http://Servernaam/monitoring

Signaalmeldingen

Windows Small Business Server 2003 bevat een vooraf gedefinieerde verzameling signalen die worden gegenereerd wanneer een bepaalde service niet wordt uitgevoerd of wanneer de drempelwaarde voor een geselecteerd prestatiemeteritem of fout in het gebeurtenislogboek wordt overschreden. Zo bent u op de hoogte van potentiële problemen met de server en kunt u tijdig corrigerende actie ondernemen. De signaalactiviteit wordt samengevat in het rapport van de serverprestaties. U kunt ook kiezen voor het ontvangen van een e-mailbericht wanneer een signaal wordt gegenereerd.

De volgende hulpprogramma's worden geleverd om u te helpen bij het inschakelen en configureren van de functies voor controle en rapportage in Windows Small Business Server 2003.

Hulpprogramma voor controle

Beschrijving

Controlerapporten en signalen installeren

Hiermee voert u de wizard Controle configureren uit, waarmee controle- en rapportagefuncties kunnen worden ingeschakeld, gewijzigd en gerepareerd.

Instellingen van serverstatusrapporten wijzigen

Hiermee opent u het configuratiehulpprogramma Serverstatusrapporten, waarin u rapporten voor serverprestaties en servergebruik kunt maken, wijzigen en verwijderen. Met dit hulpprogramma kunt u opgeven welk type inhoud moet worden opgenomen in een per e-mail verzonden rapport, logboekstanden bijsluiten in het rapport, e-mailgeadresseerden opgeven en het tijdstip wijzigen waarop het rapport moet worden uitgevoerd.

Signaalmeldingen wijzigen

Hiermee opent u het configuratiehulpprogramma Signaalberichten, waarin u de standaardsignalen en drempelwaarden kunt configureren die worden verzonden naar beheerders wanneer een geselecteerde service niet wordt uitgevoerd of wanneer de drempelwaarde voor een geselecteerd prestatiemeteritem wordt overschreden.

Zie Help en ondersteuning nadat Setup is voltooid voor meer informatie over controle- en rapportagefuncties in Windows Small Business Server 2003. U opent Help en ondersteuning door op een computer met Windows Small Business Server 2003 achtereenvolgens op Start en op Help en ondersteuning te klikken. Zoek vervolgens naar "De server controleren".

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright © 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.