Bijlage G

Start | Contactadres | Zoeken

Nieuw op deze site
Producten
Veelgestelde vragen
Catalogus / handboek
Serviceaanvraag
Suggesties
Ondersteuningsforum
Bronvermeldingen

Bijlage G

Microsoft Windows-afbeelding

Toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap

Microsoft stelt zich als doel de gebruiksvriendelijkheid van Microsoft-producten en -services voor iedereen te optimaliseren. Deze bijlage bevat informatie over functies en services die de producten uit de Microsoft® Windows Server™ 2003-familie toegankelijker maken voor gebruikers met een handicap.

Opmerking

 • De informatie in deze bijlage geldt alleen voor gebruikers met een gebruiksrecht voor Microsoft-producten in de Verenigde Staten. Als u dit product buiten de Verenigde Staten hebt aangeschaft, bevat het pakket een kaart met telefoonnummers en adressen van Microsoft productondersteuning. Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging als u wilt weten of de producten en services die in deze bijlage worden beschreven ook in uw regio beschikbaar zijn.

Producten uit de Windows Server 2003-familie aanpassen

U kunt de producten uit de Windows Server 2003-familie op vele manieren aanpassen en de computer zo toegankelijker maken.

 • Sinds de introductie van Windows 95 zijn er toegankelijkheidsfuncties in het Windows-besturingssysteem ingebouwd. Deze functies zijn vooral bedoeld voor mensen die moeilijk met een toetsenbord of muis kunnen werken, of slechtziend, doof of slechthorend zijn. U kunt deze functies installeren tijdens het uitvoeren van Setup of deze later toevoegen vanaf de installatie-cd-rom.

 • Voor aanwijzingen bij het gebruik van de toegankelijkheidsfuncties kunt u terecht in Help en ondersteuning in alle producten uit de Windows Server 2003-familie. Zie 'Onderwerpen over toegankelijkheid in Help en ondersteuning' verderop in deze bijlage voor meer informatie.

 • Met behulp van Access Packs kunnen bepaalde toegankelijkheidsfuncties die zijn ingebouwd in de producten uit de Windows Server 2003-familie, worden toegevoegd aan eerdere versies van Windows-besturingssystemen en aan MS-DOS. U kunt deze bestanden downloaden of u kunt ze bij Microsoft bestellen. (Zie 'Tips over toegankelijkheid en hulpprogramma's die u kunt downloaden' verderop in deze bijlage voor meer informatie.)

 • Daarnaast kunt u via het Configuratiescherm en andere ingebouwde functies het uiterlijk en de werking van de producten uit de Windows Server 2003-familie aanpassen voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen en een beperkte motoriek. Zo kunnen onder meer de kleur en grootte van interface-elementen, het geluidsvolume en de werking van de muis en het toetsenbord worden aangepast.

 • Het merendeel van de toegankelijkheidsfuncties in de producten uit de Windows Server 2003-familie kan worden ingesteld via de wizard Toegankelijkheid of het Configuratiescherm. In de wizard Toegankelijkheid zijn functies onderverdeeld per handicap, zodat u het besturingssysteem eenvoudig op individuele behoeften kunt afstemmen. Met de wizard Toegankelijkheid kunt u de instellingen bovendien opslaan in een bestand dat u ook op een andere computer kunt gebruiken.

 • Microsoft distribueert Dvorak-toetsenbordindelingen, waarop de meestgebruikte toetsen van het toetsenbord beter toegankelijk zijn voor mensen die problemen hebben met de normale QWERTY-indeling. Er zijn drie Dvorak-indelingen: één voor tweehandige gebruikers, één voor personen die alleen met de linkerhand typen en één voor personen die alleen met de rechterhand typen. U hoeft geen speciale apparatuur aan te schaffen om met deze functies te kunnen werken.

Het hangt van het besturingssysteem af of deze speciale functies beschikbaar zijn en of ze zijn ingebouwd in het systeem of apart moeten worden aangeschaft.

Zie de Help-informatie of het gedeelte 'Microsoft-documentatie in andere indelingen' verderop in deze bijlage voor een overzicht van de volledige documentatie over de toegankelijkheidsfuncties die beschikbaar zijn in het besturingssysteem dat u gebruikt. De toegankelijkheidsfuncties worden ook beschreven in de Windows Deployment Kit en de Windows Resource Kit. U kunt de Windows Deployment Kit en de Windows Resource Kit bekijken op de Microsoft-website(http://www.microsoft.com/windows/reskits/).

De producten uit de Windows Server 2003-familie beschikken over een aantal toegankelijkheidsfuncties waarmee de instellingen voor het beeldscherm, het geluid, de muis en het toetsenbord kunnen worden aangepast voor gebruikers die slechthorend of slechtziend zijn, of problemen hebben met hun motoriek. Deze functies worden in de navolgende gedeelten beschreven.

Wizard Toegankelijkheid

De toegankelijkheidsfuncties worden standaard op de computer geïnstalleerd. Met de wizard Toegankelijkheid kunt u de toegankelijkheidsopties in een handomdraai instellen.

Opmerking

 • Als u met een ander invoerapparaat dan een muis werkt, gebruikt u in plaats van een klikbewerking de overeenkomstige handeling om opdrachten te voltooien of items te selecteren.

Toegankelijkheidsopties instellen met de wizard Toegankelijkheid

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's of Programma's aan, wijs Bureau-accessoires en Toegankelijkheid aan en klik op Wizard Toegankelijkheid.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Toegankelijkheidsopties voor toetsenbord, beeldscherm en geluid

In de volgende tabel worden de toegankelijkheidsopties beschreven die beschikbaar zijn in de producten uit de Windows Server 2003-familie. U kunt deze functies configureren met de wizard Toegankelijkheid of via het Configuratiescherm.

Toegankelijkheidsfunctie

Beschrijving

Filtertoetsen

Hiermee stelt u in dat het toetsenbord niet reageert op korte of herhaalde toetsaanslagen en past u de herhaalsnelheid van het toetsenbord aan.

Hoog contrast

Hiermee past u kleuren en lettertypen aan voor een betere leesbaarheid.

Muistoetsen

Hiermee kunt u de aanwijzer besturen via het numerieke toetsenblok.

Seriële toetsenapparaten

Hiermee maakt u het gebruik van andere invoerapparaten dan een toetsenbord of muis mogelijk.

Geluidsbeschrijving

Hiermee wordt in programma's de geproduceerde spraak en het weergegeven geluid in beeld gebracht.

Geluidswaarschuwing

Hiermee vervangt u systeemgeluiden door visuele waarschuwingen.

Plaktoetsen

Hiermee voert u meerdere toetsaanslagen uit door op één toets te drukken.

Schakeltoetsen

Hiermee worden geluiden weergegeven wanneer u op CAPS LOCK, NUM LOCK en SCROLL LOCK drukt.

U kunt de toegankelijkheidsfuncties inschakelen en configureren via het Configuratiescherm.

Toegankelijkheidsopties inschakelen of configureren via het Configuratiescherm

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm, of wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Toegankelijkheidsopties.

 3. Selecteer de gewenste functies in het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties en klik op Instellingen om desgewenst opties te wijzigen.

Toegankelijkheidssneltoetsen

U kunt sommige toegankelijkheidsfuncties met toetsencombinaties inschakelen en uitschakelen, ongeacht of u deze functies hebt geactiveerd. Wanneer u een van de volgende toetsencombinaties gebruikt, wordt er zowel een hoorbaar signaal (pieptoon) als een zichtbaar signaal (dialoogvenster) weergegeven ten teken dat de toegankelijkheidsfunctie is in- of uitgeschakeld.

In de volgende tabel wordt aangegeven hoe u geactiveerde toegankelijkheidsfuncties in- en uitschakelt.

Actie

Toetsencombinatie

Filtertoetsen in- en uitschakelen

SHIFT-RECHTS gedurende acht seconden

Hoog contrast in- en uitschakelen

ALT-LINKS+ SHIFT-LINKS+PRINT SCREEN

Muistoetsen in- en uitschakelen

ALT-LINKS+SHIFT-LINKS+NUM-LOCK

Plaktoetsen in- en uitschakelen

SHIFT vijf keer

Schakeltoetsen in- en uitschakelen

NUM-LOCK gedurende vijf seconden

Muistoetsen

Als u moeite hebt met het gebruik van de muis, kunt u de instellingen voor Muistoetsen wijzigen, zodat u de muisaanwijzer met het numerieke toetsenblok kunt verplaatsen. Op de volgende afbeelding ziet u welke toetsen u daarvoor gebruikt.

Instellingen voor Muistoetsen

Andere toegankelijkheidsopties in producten uit de Windows Server 2003-familie

U kunt de werking van de computer ook aanpassen met de volgende opties:

Toegankelijkheidsoptie

Beschrijving

Vergrootglas

Hiermee vergroot u een deel van het scherm voor een betere leesbaarheid.

Verteller

Hiermee wordt de informatie op het scherm hardop voorgelezen, waaronder de namen van dialoogvensters, menu's, ingevoerde tekst, enzovoort. Verteller voorziet in een minimaal toegankelijkheidsniveau zodat blinden en slechtzienden tijdens de configuratie of in noodsituaties met Windows Server 2003-producten kunnen werken.

Schermtoetsenbord

Hiermee kunt u met een aanwijsapparaat zoals een muis of een schakelinvoerapparaat toetsen kiezen op een toetsenbord dat wordt weergegeven op het scherm. Schermtoetsenbord is compatibel met vele, maar niet met alle, toetsenborden en toetsenbordinstellingen.

Belangrijk

 • Verteller is alleen beschikbaar bij de Amerikaans-Engelse versie.

  Verteller kan altijd worden uitgevoerd als de Windows Audio-service actief is. Deze service is standaard Uitgeschakeld op computers met Windows Server 2003, Web Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition en Windows Server 2003, Datacenter Edition. Om de Verteller te kunnen gebruiken moet de Windows Audio-service zijn gestart en moet Opstarttype zijn ingesteld op Automatisch. Zie Help en ondersteuning voor meer informatie over het starten van services en over de standaardinstellingen voor services.

Vergrootglas, Schermtoetsenbord of Verteller gebruiken

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's of Programma's aan, wijs vervolgens Bureau-accessoires en Toegankelijkheid aan.

 2. Klik op de toegankelijkheidsfunctie die u wilt gebruiken.

U kunt de functies Vergrootglas, Verteller en Schermtoetsenbord in- en uitschakelen via Hulpprogrammabeheer.

Vergrootglas, Verteller en Schermtoetsenbord in- en uitschakelen

 1. Druk op de toets met het Windows-logo Toets met het Windows-logo +U.

  Opmerking

  • U kunt Hulpprogrammabeheer ook starten via het menu Start. Als u Hulpprogrammabeheer echter op die manier start, kunnen uw programma's niet worden beheerd als u de computer vergrendelt of ontgrendelt.

 2. Verteller wordt standaard gestart wanneer u Hulpprogrammabeheer opent. U kunt deze functie uitschakelen door op OK en vervolgens op Afsluiten te klikken.

 3. Klik in de lijst met informatie over de status van Vergrootglas, Verteller en Schermtoetsenbord op de toegankelijkheidsfunctie die u wilt beheren.

 4. Klik op Starten of Stoppen om de geselecteerde toegankelijkheidsfunctie in of uit te schakelen.

 5. Als u wilt bepalen wanneer de geselecteerde toegankelijkheidsfunctie automatisch moet worden gestart, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.

Onderwerpen over toegankelijkheid in Help en ondersteuning

In Help en ondersteuning in de producten uit de Windows Server 2003-familie kunt u diverse inleidende onderwerpen lezen over toegankelijkheid. Voor meer gedetailleerde informatie over de beschikbare toegankelijkheidsopties kunt u klikken op de desbetreffende koppelingen in Help en ondersteuning.

De muis gebruiken om Help-informatie over toegankelijkheid weer te geven

 1. Klik op Start en op Help en ondersteuning.

 2. Klik onder Help-onderwerpen op Help bij Windows Server 2003.

 3. Klik op Toegankelijkheid voor mensen met een handicap en klik vervolgens op het onderwerp of de koppeling die u interesseert:

  • Als u inleidende onderwerpen wilt weergeven, klikt u in de inhoudsopgave in het navigatiedeelvenster op de titel van het onderwerp in kwestie.

  • Als u gedetailleerde onderwerpen wilt weergeven, klikt u in het Help-onderwerp Toegankelijkheid voor mensen met een handicap op de koppeling Help bij toegankelijkheidsopties in het deelvenster met het onderwerp.

   U vindt de koppeling Help bij toegankelijkheidsopties ook in de volgende twee onderwerpen: Toegankelijkheidsfuncties en -opties en Meer informatie over toegankelijkheidsfuncties.

Het toetsenbord gebruiken om inleidende Help-informatie over toegankelijkheid weer te geven

 1. Houd CTRL+ESC ingedrukt en druk op H.

 2. Typ bij Zoeken het onderwerp Toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

 3. Druk na deze zoekopdracht op TAB totdat Help-onderwerpen is geselecteerd en druk vevolgens op ENTER.

 4. Druk op TAB totdat Toegankelijkheid voor mensen met een handicap: introductie is geselecteerd en druk vervolgens op ENTER.

 5. Als u koppelingen wilt selecteren in het onderwerp Toegankelijkheid voor mensen met een handicap, dat koppelingen naar onderwerpen over sneltoetsen bevat, drukt u op de volgende toetsen:

  • Als u een koppeling wilt selecteren, drukt u op CTRL+TAB en drukt u vervolgens herhaaldelijk op TAB totdat de gewenste koppeling is geselecteerd. Druk vervolgens op ENTER.

  • Als u omhoog of omlaag wilt schuiven, drukt u op PGDN, PGUP en/of de pijltoetsen.

 6. Als u vanuit een onderwerp wilt teruggaan naar de inhoudsopgave, druk u op TAB totdat de inhoudsopgave weer wordt gemarkeerd.

 7. Als u Help en ondersteuning wilt sluiten, drukt u op ALT+SPATIEBALK en vervolgens op S.

Het toetsenbord gebruiken om gedetailleerde Help-informatie over toegankelijkheid weer te geven

 1. Houd CTRL+ESC ingedrukt en druk op U.

  Als u Plaktoetsen wilt inschakelen zodat u achtereenvolgens op CTRL en ESC kunt drukken in plaats van tegelijkertijd, drukt u vijf keer op SHIFT.

 2. Typ een van de volgende opdrachten:

  • Typ voor gedetailleerde Help-informatie over het kiezen en configureren van toegankelijkheidsopties het volgende:

   hh access.chm

  • Typ voor gedetailleerde Help-informatie over Vergrootglas het volgende:

   hh magnify.chm

  • Typ voor gedetailleerde Help-informatie over Verteller het volgende:

   hh reader.chm

   Zie de belangrijke opmerking bij 'Andere toegankelijkheidsopties in de producten uit de Windows Server 2003-familie' eerder in deze bijlage voor informatie over het gebruik van Verteller op computers waarop Windows Server 2003, Web Edition; Windows Server 2003, Enterprise Edition of Windows Server 2003, Datacenter Edition wordt uitgevoerd.

  • Typ voor gedetailleerde Help-informatie over Schermtoetsenbord het volgende:

   hh osk.chm

 3. Druk op de PIJL-OMLAAG om een onderwerp te selecteren en druk op ENTER.

 4. Als u een koppeling in een onderwerp wilt selecteren of door een onderwerp wilt bladeren, drukt u op F6 en drukt u op de volgende toetsen:

  • Als u een koppeling wilt selecteren, drukt u op TAB totdat de koppeling is geselecteerd en drukt u vervolgens op ENTER. (Druk op ESC om een pop-upvenster te sluiten.)

  • Als u omhoog of omlaag wilt schuiven, drukt u op PGDN, PGUP en/of de pijltoetsen.

 5. Druk nogmaals op F6 als u een onderwerp wilt sluiten en wilt terugkeren naar de inhoudsopgave.

 6. Als u de Help wilt sluiten, drukt u op ALT+SPATIEBALK en vervolgens op S.

Ondersteuning van Microsoft voor gebruikers die doof of slechthorend zijn

Als u doof of slechthorend bent, kunt u een teksttelefoonservice gebruiken voor volledige toegang tot de product- en klantenservice van Microsoft.

Klantenservice

Vanuit de Verenigde Staten en Canada kunt u van 06:30 uur tot 17:30 uur Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag (niet op feestdagen) contact opnemen met het Microsoft Sales Information Center via teksttelefoon op telefoonnummer (800) 8925234.

Technische ondersteuning

Vanuit de Verenigde Staten en Canada kunt u voor technische ondersteuning in de Verenigde Staten van 06:00 uur tot 18:00 uur Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag (niet op feestdagen) contact opnemen met Microsoft Product Support Services via teksttelefoon op nummer (800) 892-5234. In Canada kunt u van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen) tussen 8:00 uur en 20:00 uur Eastern Time contact opnemen met nummer (905) 568 96 41. De ondersteuningsservices van Microsoft worden geleverd volgens de prijzen en voorwaarden die van toepassing zijn op de plaats en tijd waarop de service wordt gebruikt.

Alternatieve vormen voor Microsoft-documentatie

Naast de standaardvormen voor documentatie, is de documentatie bij een groot aantal Microsoft-producten ook in andere vormen beschikbaar om deze zo beter toegankelijk te maken.

Veel (Engelstalige) publicaties van Microsoft zijn tevens verkrijgbaar bij Recording for the Blind and Dyslexic, Inc., een organisatie die deze documenten op audiocassettes of op diskettes aan geregistreerde leden verstrekt. De collectie van RFB&D omvat meer dan 80.000 titels, waaronder de productdocumentatie van Microsoft en boeken van Microsoft Press. U kunt een groot aantal van deze boeken downloaden van de website Microsoft Accessibility (http://www.microsoft.com/enable/).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Recording for the Blind & Dyslexic:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540
Verenigde Staten

Telefoon: (800) 803 72 01 (voor gebruikers binnen de Verenigde Staten en Canada) of +1 (609) 452 06 06

World Wide Web: http://www.rfbd.org/

Opmerking

 • Webadressen kunnen veranderen. Het is dus mogelijk dat u geen verbinding krijgt met de hier genoemde websites.

Toegankelijkheidsinformatie en hulpprogramma's die u kunt downloaden

Als u beschikt over een modem of een ander type netwerkverbinding, kunt u informatie over toegankelijkheid bekijken en downloaden van de website Microsoft Accessibility (http://www.microsoft.com/enable/). Als u meer wilt weten over het gebruik van toegankelijkheidsopties in een specifiek Microsoft-product, gaat u naar de productsectie van deze website en zoekt u het gewenste product.

U kunt ook gebruikmaken van de Microsoft Internet-server op ftp.microsoft.com. Open de map /Softlib en lees de bestanden Readme en/of Index voor meer informatie over de website. Zoek in de index naar woorden zoals 'aanpassen' en 'handicap'. Kies een bestand en zoek het op in de map /Softlib/Mslfiles. Maak een map op uw vaste schijf en voer het gekozen bestand uit vanaf de huidige locatie. Decomprimeer het bestand in de map die u hebt gemaakt aan de hand van de instructies.

Hulpprogramma's voor een betere toegankelijkheid

Er zijn allerlei hardware- en softwareproducten van andere fabrikanten verkrijgbaar die pc's beter bruikbaar maken voor personen met een handicap. In de volgende lijst vindt u een overzicht van de verschillende producten die beschikbaar zijn voor de Microsoft-besturingssystemen, waaronder de besturingssystemen uit de Windows Server 2003-familie:

 • Programma's die de informatie op het scherm vergroten of de kleur ervan wijzigen voor personen met een verminderd gezichtsvermogen.

 • Programma's die de informatie op het scherm in braille of opgenomen spraak beschrijven voor personen die blind zijn of problemen hebben met lezen.

 • Hardware- en softwarehulpmiddelen waarmee de werking van de muis en het toetsenbord wordt gewijzigd.

 • Programma's die mensen in staat stellen met een muis of hun stem te 'typen'.

 • Woord- of tekstvoorspellingssoftware waarmee gebruikers sneller en met minder toetsaanslagen kunnen typen.

 • Andere invoerapparatuur die is uitgerust met één knop of een blaaspijpje, voor mensen die niet met een muis of een toetsenbord kunnen werken.

Zie de volgende gedeelten voor meer informatie over de beschikbare hardware- en softwareproducten die de toegankelijkheid bevorderen.

Meer informatie over toegankelijkheidsfuncties

Naast de functies en voorzieningen die elders in deze bijlage worden beschreven, zijn bij Microsoft en andere organisaties nog andere producten, services en voorzieningen beschikbaar voor mensen met een handicap.

Microsoft

Microsoft heeft een catalogus met toegankelijkheidshulpmiddelen die u kunt gebruiken bij alle Microsoft-besturingssystemen, waaronder de besturingssystemen van de Windows Server 2003-familie. Deze catalogus is verkrijgbaar via de website Microsoft Accessibility (http://www.microsoft.com/enable/).

Toegankelijkheidsproducten van Macintosh

Voor meer informatie over producten en services voor het Macintosh-besturingssysteem voor mensen met een handicap kunt u terecht op: http://www.apple.com/disability/.

Trace R&D Center

Het Trace R&D Center van de University of Wisconsin-Madison onderhoudt een website waarop mensen met een handicap en ontwikkelaars van hulpmiddelen een grote hoeveelheid informatie kunnen vinden. Neem voor meer informatie contact op met:

Trace R&D Center
University of Wisconsin-Madison
5901 Research Park Boulevard
Madison, WI 53719-1252

Telefoon: (608) 262-6966
Teksttelefoon: (608) 263-5408
Fax: (608) 262 8848
World Wide Web: http://trace.wisc.edu/

Opmerking

 • Webadressen kunnen veranderen. Het is dus mogelijk dat u geen verbinding krijgt met de hier genoemde websites.

Terug naar Producten


Start | Nieuw op deze site | Producten | Veelgestelde vragen | Catalogus / handboek | Serviceaanvraag | Suggesties | Ondersteuningsforum | Bronvermeldingen

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan rservice@lilian-einstein.com.
Copyright © 2011 Remote Service Internet Diensten. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: Wednesday 05 August 2015.